ראשי > תנ''ך > שיר השירים >


שיר השירים ד

1 הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד. 2 שניך כעדר הקצובות שעלו מן-הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם. 3 כחוט השני שפתתיך ומדבריך נאוה כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך. 4 כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגבורים. 5 שני שדיך כשני עפרים תאומי צביה הרועים בשושנים. 6 עד שיפוח היום ונסו הצללים אלך לי אל-הר המור ואל-גבעת הלבונה. 7 כלך יפה רעיתי ומום אין בך.

8 אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי תשורי מראש אמנה מראש שניר וחרמון ממענות אריות מהררי נמרים. 9 לבבתני אחתי כלה לבבתיני באחד מעיניך באחד ענק מצורניך. 10 מה-יפו דדיך אחתי כלה מה-טבו דדיך מיין וריח שמניך מכל-בשמים. 11 נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמתיך כריח לבנון.

12 גן נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום. 13 שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים כפרים עם-נרדים. 14 נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל-עצי לבונה מר ואהלות עם כל-ראשי בשמים. 15 מעין גנים באר מים חיים ונזלים מן-לבנון. 16 עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו.

ראשי > תנ''ך > שיר השירים >


תוספות ותגובות