ראשי > תנ''ך > אסתר >


אסתר י

1 וישם המלך אחשרש מס על-הארץ ואיי הים. 2 וכל-מעשה תקפו וגבורתו ופרשת גדלת מרדכי אשר גדלו המלך הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. 3 כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים ורצוי לרב אחיו דרש טוב לעמו ודבר שלום לכל-זרעו.

ראשי > תנ''ך > אסתר >


תוספות ותגובות