הקלדת תועליות הרלב"ג

קוד: הקלדת תועליות הרלב"ג בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: אראל

אל:

התנ"ך ניתן לנו כדי שנלמד ממנו הוראות מעשיות לחיינו.

אחד הפרשנים שניסה באופן שיטתי להפיק, מכל סיפור בתנ"ך, את ההוראות המעשיות שאפשר להפיק ממנו, היה הרלב"ג - ר' לוי בן גרשום (חי לפני כ600 שנה).

לכל סיפור בתנ"ך, הוא כתב את ה"תועליות" שעולות מהסיפור, שהן - המסקנות המעשיות שניתן להסיק ממנו.

אולם, הוא לא כתב את ה"תועליות" לכל סיפור בנפרד, אלא רק לאחר כמה סיפורים.

הקלדת תועליות הרלב"ג תאפשר לשים קישורים בין ה"תועליות" לבין הפירושים המתאימים, ובכך להבין טוב יותר את שניהם.

פירושי הרלב"ג לנביאים ראשונים, כולל התועליות, כבר הוקלדו (ע' למשל פירוש רלב"ג לספר יהושע ), וניתן להגיע אליהם מהדף של נביאים ראשונים . עכשיו, נשאר רק לסדר את התועליות בקבצים נפרדים, לקשר ביניהן לבין הפירושים המתאימים, ולסדר אותן לפי נושאים.

ו"כל הלומד על מנת לעשות - מספיקין בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות" (מסכת אבות פרק ד).

תגובות