'ובני רשף יגביהו עוף' - נתן זך וספר איוב

קוד: 'ובני רשף יגביהו עוף' - נתן זך וספר איוב בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: שלומית אגוזי

אל:

נתן זך מצטט פסוק מספר איוב, משחק בסדר המילים ופרט לזה אינו מוסיף הרבה: "אדם לעמל יולד, יולד לעמל... ובני רשף יגביהו עוף" (נתן זך). המקור הוא: "כי אדם לעמל יולד ובני רשף יגביהו עוף" (איוב ה' 7).
קשה למצוא מחמאה גדולה יותר מיוצר של טקסט אחד לגבי טקסט שני, המובא כמעט ללא שינוי; מי שיוסיף לעיין בספר איוב ימצא, שגם את שם משפחתו המעוברת לקח זך מספר זה: "אם זך וישר אתה כי עתה יעיר עליך ושילם נוות צידקך. והיה ראשיתך מצער ואחריתך תשגה מאוד" (איוב ח 6,7).

מדוע ליוצר מסוים קשר כה חזק לספר זה או אחר בתנ"ך?
רחל מפרשת יותר את סיבותיה שלה:

"תְּנָכי פתוח בספר איוב;
איש יקר, למדנו גם אנו,
לשאת את הרע כשאת את הטוב,
בברכה לאל שהיכנו."תגובות