נתונים מספריים על האתר

קוד: נתונים מספריים על האתר בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: אראל

אל:

לכמה פסוקים יש מאמרים?

כדי לענות לשאלה, הרצתי את השאילתה:

create temporary table qjr_psuq_tnk1_mspr
select p.qod_sfr_3, p.kotrt_prq, p.mspr_psuq, count(q.sfr) mspr_mamrim
from psuqim_qodim p
left join qjr_psuq_tnk1 q
on (p.qod_sfr_3 = q.sfr and
p.kotrt_prq = q.prq0 and
p.mspr_psuq = q.psuq0)
group by p.qod_sfr_3, p.kotrt_prq, p.mspr_psuq;

select mspr_mamrim, count(*) as mspr_psuqim
from qjr_psuq_tnk1_mspr
group by mspr_mamrim


התוצאה שהתקבלה:

mspr mamrim mspr psuqim
0 18634
1 3550
2 779
3 179
4 47
5 10
6 2
8 1

כלומר, לרוב הפסוקים (18634 מתוך 23202) אכן אין מאמרים.

אבל החלוקה של המאמרים לא זהה בכל הספרים; בספר משלי ובמגילת אסתר המצב שונה:

select qod_sfr_3 as sfr, mspr_mamrim, count(*) as mspr_psuqim
from qjr_psuq_tnk1_mspr
where qod_sfr_3='משל' or qod_sfr_3='סתר'
group by qod_sfr_3, mspr_mamrim
with rollup;

התוצאה:
sfr mspr mamrim mspr psuqim
משל 0 223
משל 1 448
משל 2 171
משל 3 55
משל 4 13
משל 5 4
משל 6 1
משל
915
סתר 0 80
סתר 1 55
סתר 2 22
סתר 3 6
סתר 4 4
סתר
167


1082

בספר משלי, רק ל-223 מתוך 915 פסוקים אין פירוש; ובמגילת אסתר, רק ל- 80 מתוך 167 פסוקים אין פירוש.

לאיזה פסוקים יש הכי הרבה מאמרים?

השאילתה הבאה:

select sfr, prq0, psuq0, count(*) mspr_mamrim
from qjr_psuq_tnk1
where psuq0>0
group by sfr, prq0, psuq0
having mspr_mamrim>=4
order by mspr_mamrim desc
;

מחזירה את כל הפסוקים שיש עליהם לפחות 4 מאמרים:

sfr prq0 psuq0 mspr mamrim
ברא ג 16 8
משל א 20 6
ברא א 1 6
משל ו 20 5
דבר כג 4 5
שמת כ 4 5
משל א 8 5
ויק יט 15 5
שמא י 1 5
שמת ב 10 5
ברא א 26 5
משל טו 33 5
משל כ 26 5
ויק כה 35 4
משל א 7 4
ויק כה 10 4
ישע יא 1 4
שמת יח 21 4
שמת לג 13 4
מלא יג 2 4
sfr prq0 psuq0 mspr mamrim
סתר ה 10 4
עמס ט 11 4
מלא יט 11 4
מלב ב 11 4
ברא כט 18 4
משל ד 1 4
משל ו 32 4
משל יח 22 4
דבר כה 17 4
ברא כט 20 4
משל טז 5 4
משל כ 5 4
משל כ 13 4
סתר ג 7 4
שמת יז 8 4
אכה א 1 4
ברא ג 5 4
מלב יח 13 4
משל א 3 4
ברא לד 25 4
sfr prq0 psuq0 mspr mamrim
ברא מב 37 4
דבר ד 19 4
דבר ו 10 4
סתר ד 16 4
משל כב 22 4
משל כד 17 4
סתר ט 27 4
שמת כ 11 4
מכה ו 8 4
מלא יב 28 4
ברא א 28 4
משל טז 18 4
ויק יט 2 4
ויק כד 10 4
יהש י 12 4
שמת י 1 4
ברא ד 7 4
משל ו 6 4
דבר טז 20 4
משל ל 8

לאיזה פרקים יש הכי הרבה מאמרים?

כדי לענות לשאלה, הרצתי את השאילתה:

select sfr, prq0, count(distinct bn) mspr_mamrim
from qjr_psuq_tnk1
group by sfr, prq0
having mspr_mamrim>20
order by mspr_mamrim desc
;
שמחזירה את כל הפרקים עם מעל 20 מאמרים:

sfr prq0 mspr mamrim
משל כ 43
משל י 43
משל טז 42
משל טו 41
משל א 39
משל כב 38
משל יד 38
תהל קיט 38
ברא ג 37
משל ג 37
משל יח 36
משל יב 36
ברא א 35
משל יז 35
משל יא 34
משל יג 34
משל כא 33
משל יט 32
ברא ב 31
משל כט 31
sfr prq0 mspr mamrim
משל כו 30
שמת יב 30
ויק כה 30
ברא מט 30
משל כח 30
משל כד 30
משל ו 30
שמת כ 29
משל כה 29
ברא כט 28
ברא לב 28
משל ל 28
ויק יט 28
דבר לג 28
ברא לא 26
שמת כה 25
דבר כח 25
דבר א 25
ברא יח 25
ברא לז 25
sfr prq0 mspr mamrim
ברא יט 25
שמת לב 24
שמת כג 24
דבר כה 24
ברא יב 24
ברא כו 24
שמת כא 24
שמת לד 23
ברא כד 23
שמא ב 23
ברא כז 23
משל כז 22
ברא ל 22
ירמ ב 22
מלב ב 22
ברא יג 22
ברא לד 22
ברא כה 22
שמא טו 22
דבר כב 22
sfr prq0 mspr mamrim
דבר ד 22
מלא יט 22
שמא י 22
ברא כח 22
שמת כב 22
דבר ו 21
ירמ לא 21
ברא לה 21
משל כג 21
דבר לב 21

כצפוי, פרקי ספר משלי מככבים בראש הרשימה, אבל גם תהלים קיט וכמה פרקים מהתורה.

מה המסקנה מכל זה?

שכדי שיהיו פירושים על כל הפסוקים, צריך להמשיך ולהשקיע - לבחור פסוק או פרק שעדיין אין עליו הרבה פירושים, ולכתוב פירושים!

לא חייבים לחדש - אפשר פשוט לקחת פסוק ולסכם את הפירושים השונים על פסוק זה בצורה מסודרת, גם זה יתרום הרבה מאד ללומדי התנ"ך!

תגובות