כל אזרח מאמץ חייל בתפילה

קוד: ביאור:במדבר לא4 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

כל אזרח שאינו מגוייס לקרב יכול להשתתף במלחמה על-ידי תפילה. כך למדו חז"ל מהפסוק:

במדבר לא4: "אֶלֶף לַמַּטֶּה אֶלֶף לַמַּטֶּה לְכֹל מַטּוֹת יִשְׂרָאֵל תִּשְׁלְחוּ לַצָּבָא. וימסרו מאלפי יִשְׂרָאֵל אֶלֶף לַמַּטֶּה שנים עשר אֶלֶף חלוצי צבא." "תורתנו הקדושה מעידה כי במלחמת מדין נצטוו להיחלץ "אלף למטה אלף למטה". ואיתא במדרש רבה ובילקוט שמעוני ש"וימסרו" היינו עוד אלף למטה. פירושו שהיו נמסרין זוגות זוגות, כדי שיהיו מתפללים איש על רעהו. ואכן במלחמת מדין נאמר "ולא נפקד ממנו איש". ובודאי העובדה שניצלו כולם הייתה בגלל תפילת כלל ישראל" (הרב שמחה הכהן קוק, האדמור מבוסטון).

בזמן מבצע "עופרת יצוקה" בעזה, חנוכה ה'תשס"ט, זו נפתח קו טלפון מיוחד על-מנת לקשר בין חיילים שמעוניינים שיתפללו עליהם, לבין אזרחים שמעוניינים להתפלל בעד חיילים. "הרבנים מציינים כי דבר זה הובא לפני מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א, הרב שמח בדבר, והוסיף ואמר שכך גם נהג דוד המלך ע"ה שכל אחד שיצא להילחם, הכינו יהודי נוסף, שתפקידו היה, להתפלל עבור היוצא, ויש א"כ הסכמת דוד המלך ע"ה לתפילות אלו" (מתוך אתר ערוץ 7).

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

תגובות