ויחר אף יעקב ברחל

קוד: ביאור:בראשית ל2 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

גם אדם תמים, עדין ואוהב, צריך לדעת לפעמים להשתמש במידת הכעס על-מנת לעזור למי שהוא אוהב. כך ניתן ללמוד ממעשיו של יעקב אבינו. אחרי שרחל, אשתו האהובה, באה אליו בטענות ואמרה לו "הבה לי בנים, ואם אין -  מתה אנכי!", הוא ענה לה בכעס:

בראשית ל2: "וַיִּחַר אַף יַעֲקֹב בְּרָחֵל, וַיֹּאמֶר 'הֲתַחַת אֱלֹהִים אָנֹכִי אֲשֶׁר מָנַע מִמֵּךְ פְּרִי בָטֶן?!'"

הכעס אינו טבעי ליעקב. יעקב הוא "איש תם", כל-כך תם עד שברגע שראה את רחל התאהב בה והציע לעבוד עבורה 7 שנים - הוא אפילו לא ניסה להתמקח עם לבן על המחיר. הוא כל-כך תם עד שלבן הצליח לרמות אותו ולגרום לו לעבוד עוד 7 שנים - 14 שנה הוא עבד ושתק.

אבל הפעם הוא ראה שרחל, אשתו האהובה, "תקועה" במקום. היא מלאה ברגשות של קנאה כלפי אחותה; היא מלאה ברגשות של האשמה ודרישה כלפי בעלה; ואינה עושה שום דבר בעצמה על-מנת לשפר את מצבה. הוא החליט שעליו לחרוג מתמימותו ועדינותו להשתמש במידת הכעס, על-מנת להוציא אותה מהנקודה שהיא נתקעה בה - ויחר אף יעקב ברחל.

תוך שימוש במידת הכעס, ניסה יעקב ללמד את רחל שהיא צריכה לפנות אל ה' בתפילה, ולא לצפות לעזרת בשר ודם: "עַד דְאַנְתְּ בַּעְיָא מִנִי, בְּעִי מִן קֳדָם ה', דְמִן קֳדָמוֹי הִינוּן בְּנַיָא..." (יונתן).

תוך שימוש במידת הכעס, ניסה יעקב ללמד את רחל, שהדבר תלוי בה ולא בו, שהרי לו יש ילדים, והיא זו שאינה מצליחה ללדת - אשר מנע ממך פרי בטן: "את אמרת שאעשה כאבא - אני איני כאבא; אבא לא היו לו בנים, אני יש לי בנים; ממך מנע ולא ממני" (רש"י).

וזה הצליח: בפסוק הבא רחל החליטה לקחת את גורלה בידיה, ולעשות מעשה שחשבה שיעזור לה להיגאל מעקרותה: "ותאמר 'הנה אמתי בלהה, בא אליה ותלד על ברכי ואבנה גם אנכי ממנה'."

מקורות ופירושים נוספים

1. פירשנו שהכעס של יעקב היה מתוכנן, ונועד לעזור לרחל אהובתו להשתחרר מהמצב הנפשי שהיתה "תקועה" בו.

2.אך ניתן גם לפרש שהכעס של יעקב התעורר באופן ספונטני, כתוצאה מההאשמה הבלתי מוצדקת של רחל. יעקב אהב את רחל בכל ליבו, עבד בשבילה 14 שנה, וגילה לה אהבה רבה גם אחרי החתונה, ובכל זאת היא באה והאשימה אותו; כשאדם משקיע כל-כך הרבה, ובסוף "זוכה" להאשמות, הוא באופן טבעי מתמלא בכעס.

3. ויש מפרשים שהכעס של יעקב נבע מויכוח אידיאולוגי על תפקידה של האישה: "והנה בשני השמות האלה (חוה ואשה) כבר נתבאר שיש לאשה שני תכליות, האחד, מה שיורה עליו שם אשה, כי מאיש לוקחה זאת, וכמוהו תוכל להבין בדברי שכל וחסידות כמו שעשו הנביאות וכמה צדקניות ונביאות... והשני עניין ההולדה והיותה כלי אליה ומוטבעת אל הלידה וגידול הבנים כאשר יורה עליה שם חוה כאשר היא הייתה אם כל חי. והנה, תהיה האשה כאשר לא תלד, לסיבה מהסיבות (כלומר כאשר האשה אינה יכולה ללדת מסיבה כלשהי), מנועה מהתכלית הקטן ההיא אל מציאותה (כלומר נשללה ממנה התכלית הקטנה יותר מבין שתי התכליות דלעיל, שהיא תכלית ההולדה) ותישאר להרע או להיטיב כמו האיש אשר לא יוליד (כלומר נשארה לה התכלית האחרת, שהיא השלמת עצמה, והרי היא כזכר, אשר כולם מבינים שגם אם אינו יכול ללדת, אין הוא מאבד את תכליתו העיקרית), כי בהשלים עצמו באותו התכלית המיניי המשותף להם (האיש, כאשר הוא משלים את ייעודו ותכליתו, המשותפת לשני המינים), נאמר (בספר ישעיהו) ואל יאמר הסריס הן אני עץ יבש ונאמר ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם טוב מבנים ומבנות (ישעיהו נ"ו) (כלומר לגבי איש נאמר שמעשיו הטובים והשלמת עצמו עדיפים מבנים ומבנות, והוא הדין ביחס לאשה). כי ודאי עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים, על כן חרה אף יעקב ברחל כשאמרה הבה לי בנים, לגעור בה ולהשכילה בזה העניין הנכבד, והיא, שהיא אינה 'מתה' לפי התכלית המשותף באשר מנע ממנה פרי בטן..." (רבי יצחק עראמה, עקדת יצחק, בראשית, ט; הסברים מתוך אתר לימוד יומי). רחל טענה, שאם אין לה בנים, אין משמעות לחייה; אולם יעקב טען, שגם אישה שאין לה בנים, עדיין יכולה להיות משכילה וחסידה בדיוק כמו איש.

4. וחז"ל פירשו, שיעקב חטא בכך שכעס על רחל ולא הבין לליבה: "אמר לו הקב"ה: הכך עונים את המעיקות?! חייך, שבניך עתידים לעמוד לפני בנה!" (בראשית רבה עא).

 • יש שפירשו שהביקורת של המדרש היא על הנימה הכעוסה והלא רגישה: "אנו לומדים מתגובת המדרש ליעקב את המנגינה הכללית. מנגינה זו היא מנגינה של רגישות ועדינות, זהירות וצעידה על קצות האצבעות, שותפות והטמעת הכאב הגדול של מה שעדיין לא התרחש. מנגינה זו מחייבת את הסובבים לקרוא היטב את מה שמבקש הזוג הנמצא בקרבתם וכואב את העובדה שעדיין לא זכה לפרי בטן, ולהטמיע את ההכרה כי כל זוג מבקש דבר מה אחר, ולכל אחד חיבוק משלו ותמיכה אחרת. עצם העובדה שהסובבים רגישים וכואבים, עצם העובדה שהם שותפים בתקווה ובאמונה, ועצם העובדה שהם חלק מהתפילה ומהטיפול - היא עצמה תמיכה מרובה, והכל בזהירות, בעדינות וברגישות." (הרב יובל שרלו).
 • ויש שפירשו שהביקורת היא על הניתוק הרגשי המתבטא במילה "ממך": "יעקב איש המהות, חשב לסייע לה לשוב אל המגמה האלוקית המשגיחה על הכל. אין ספק שצדק, אך היה עליו בראש ובראשונה להזדהות עם כאבה. ברגע שאמר "אשר מנע ממך פרי בטן" התרחק, יצר חיץ. הרי ליעקב יש בנים ועתה נותרה היא לבד במצוקתה. היא פנתה אל יעקב מתוך סערת נפש, ולא ממקום אוביקטיבי. אל המקום הזה בנפשה היה צריך יעקב להתייחס. לאחר הזדהות כנה, השתתפות בנטל הכאב, משהוקל לה, ולו במעט, לאט לאט ניתן לעלות אל המקום בתודעה ששם אמת אוביקטיבית, הדוחפת למעשה מועיל. הקב"ה מקפיד עם צדיקים כחוט השערה ולכן נידון יעקב, אך המעניין הוא, שאמנו רחל בכל זאת קלטה את המסר. היא עושה כמעשה שרה, ונותנת את שפחתה בלהה ליעקב. רחל קוראת לילד בשם, שם היא מתנחמת חלקית, ורק ולאחר מכן "ויזכור אלוקים את רחל וישמע אליה אלוקים ויפתח את רחמה" (נחמה גרוס)

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • "כאשר היא תחשוב שאין לה תקוה מבן אנוש... תוכל גם היא... להפגיע... תפילתה שלה מעומק הלב היא התפילה הנשמעת" (אופיר כהן, בתוך הדף השבועי של בר אילן, פרשת ויצא ה'תשס"ג).
 • פרשת ויצא: ז [ ויחר אף יעקב ברחל ]. ויחר אף יעקב ברחל רבנן דרומאה בשם ר' אלכסנדרי בשם ר' יוחנן אמר: ... וימלא קדים בטנו, זה יעקב, ויחר אף יעקב ברחל ויאמר וגו' ... (cache)
 • "קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק": גם חז"ל מעירים על תגובתו של יעקב לדבריה אלה של רחל (" ויחר אף יעקב ברחל"), אולם אין משמעות הדבר שהפסיק לאהוב אותה. אין אח ורֵע בכל התנ"ך כולו לתיאור עומק ... (cache)
 • שלוש גישות שונות על מטרת הנישואין / מקורות בעריכת הרב שי פירון
 • מדרשת - עמוד בתלמוד: עתה, כאשר רחל באה אליו בטענות, הוא משיב לה בכעס ובגסות: "ויחר אף יעקב ברחל ויאמר: התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן?" כלומר, אלוהים הוא שמונע ממך פרי ... (cache)
 • פרשת ויחי - צוואת יעקב - גיליונות נחמה ליבוביץ: אמרה רחל ליעקב (בראשית ל' א-ג): "הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי", ויחר אף יעקב ברחל ויאמר: "התחת אלוהים אנכי". ורוח הקודש אומרת (איוב טו' ב'): "החכם יענה דעת ... (cache)
 • פרשת השבוע בראשית-ויצא > Beerot Yitzchak > פרשת השבוע: הוא, במקום לעודד אותה ולנחמה בעת הקשה הזו, מגיב באופן נחרץ: "ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת א-לוקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן". כמדומני שחוץ מאחשורוש לא מצאנו ... (cache)
 • עולם התנ"ך: ז [ ויחר אף יעקב ברחל ]. ויחר אף יעקב ברחל רבנן דרומאה בשם ר' אלכסנדרי בשם ר' יוחנן אמר: ... ויחר אף יעקב ברחל ויאמר וגו' אמר לו הקב"ה: כך, עונים את המעיקות? ... (cache)
 • How does the Tanakh say ג€�angryג€�? ֲ« Rafi's Studio: May 20, 2009 ... And so we get to Gen 30:2 where Ya'akov remonstrates with the childless Rahel ג€� ויחר אף יעקב ברחל ג€�. Ravid asserts that this term is otherwise ... (cache)
 • פרשת ויצא: ז [ ויחר אף יעקב ברחל ] ח [בנה של בלהה שפחת רחל] ט [בנה של זלפה שפחת לאה] י [אושרו ועושרו של שבט אשר] פרשה עב: ראובן והדודאים א [שכרה של לאה בזכות הבנים] ... (cache)
 • קטיף.נט:: יעקב ורחל.: "ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן" [ל', ב']. לכאורה מילים קשות ותמוהות, והמפרשים דנו בעניין. נראה לפרש בדרך רמז דהנה איתא במדרש ... (cache)
 • "ליהודים היתד, אורה" אמר רבי יהודה: אורה - זו תורה. וכך הוא אומר...: ויחר אף יעקב ברחל ויאמר. התחת אלהים אנכי איכר מנע ממך פרי במי. פרק ל פסוקים א, ב: שעזרתיך אני לוקה, והיא בעלת הדבר רבת ... (cache)
 • רחל: תגובתו של יעקב לאשתו האהובה מפתיעה: "ויחר אף יעקב ברחל, ויאמר: התחת אג€‘לֹהים אנכי, אשר מנע ממך פרי בטן?!" (שם:ב). חז"ל (ב"ר ע"א, ז) מבקרים את יעקב על ... (cache)
 • ארשת: ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן" (בר ל, א-ב)בפסוקים אלו מתאר הכתוב דו-שיח קשה מאוד בין יעקב לאשתו האהובה רחל, הן מצדה של רחל ... (cache)
 • בס"ד, י"ב בכסלו התשס"ג: אבל כעס כזה גדול מסביב הנושא, והמתח העצום " ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלוהים ...."ויחר אף יעקב ברחל", אולי יעקב כעס מדי, אבל הוא כעס מפני שהוא עונה לרחל ... (cache)
 • זבחים קב א ג€“ ויקיטקסט: ... (שמואל א כ) ויחר אף שאול כתיב בתריה בן נעות המרדות ויחר אף אליהוא (איוב לב) לא רבים יחכמו (שם) ויחר אף יעקב ברחל התחת אלהים (בראשית ל) לשון נזיפה הוא: ... (cache)
 • מדרשת אמונה - פרשת תולדות: רחל מתלוננת בפניו על סבלה: "ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי; ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלקים אנוכי ... (cache)
 • התיקון הגדול/ דרשה לפרשת ויחי | ביכורים: "ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אל-הים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן?!" בתגובה לטענות של האחים כי פוחדים הם שיוסף ינקום בהם, מרגיע אותם יוסף: ... (cache)
 • צוחק מי שצוחק אחרון: יעקב אף הוא ניצב למולה: "ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנעך פרי בטן?!" (פס' ב). גם ביום עזיבתם מבית לבן מתגלעים חילוקי דעות ביניהם. ... (cache)
 • זוגיות במשבר - אורט ישראל: 13 נובמבר 2007 ..."ויחר אף יעקב ברחל ויאמר: התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן?" (פסוק 2). תשובתו של יעקב לרחל המיואשת והסובלת מפתיעה בחריפותה. ... (cache)
 • יהדות - הבה לי בנים: הדברים הנאמרים בפסוק קשים: "ויחר אף יעקב ברחל, ויאמר: התחת א-להים אנכי כי מנע ממך פרי בטן?". דברים אלה של יעקב מנותחים על ידי חז"ל, והם אומרים כלפיו "א"ל ... (cache)
 • Listen to the Shiur - Keren Yishai - Parashat: "ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אבל כעס כזה גדול מסביב הנושא, והמתח העצום .... אולי יעקב כעס" ויחר אף יעקב ברחל" לא יוכל להתגלות על-ידי שום תפילה שלי בעולם. ... (cache)
 • דרשה לפרשת "ויצא": ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן" ל, א-ב), ואילו לאה מקנאה ברחל על שהיא האשה האהובה. כשרוצה יעקב לשוב לביתו אחרי לידת יוסף, ... (cache)
 • חדשות מחלקה ראשונה - News1: להבין את רחל אמנו: 20 נובמבר 2009 ... ויחר-אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלקים אנכי אשר-מנע ממך פרי-בטן" (בראשית ל, א-ב). יש מקרב חז"ל שגינו את יעקב על דבריו, כדוגמת בראשית רבה ("אמר ... (cache)
 • אשר בנו שתיהם את בית ישראל: שבעתיים: ויחר אף יעקב ברחל - חרון־אף של ממש בין בעל לאשתו, זהו עניין. 6. שם בט יז. 7. שם כט כ. 8. דברי הימים א ה א. 9. בראשית ל ב. ייי נ ת נ ו ת א ו ו ... (cache)
 • המשפחה במקרא: ויחר אף יעקב ברחל, ויאמר: התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן". התוצאה היתה, שרחל נתנה לו את שפחתה בלהה לאשה שהיא תיבנה ממנה, וכתגובה על כך נתנה גם לאה את ... (cache)
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א: ויחר אף יעקב ברחל"), לא מצאנו מעולם ביטויים כאלה בין רבקה ליצחק. מהו, אם כן, פשרה של אותה מערכת יחסים מורכבת? את התשובה לכך נותן לכך הנצי"ב בפרשת חיי שרה, ... (cache)
 • Berishet Torah Protion: 30 2 ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן: 30 3 ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה גם אנכי ממנה: ... (cache)
 • פרשת לך לך: ... (בראשית טז) וישמע אברם לקול שרי, וימלא קדים בטנו, זה יעקב, ויחר אף יעקב ברחל ויאמר וגו', א"ל הקב"ה כך עונים את המעיקות חייך שבניך עתידים לעמוד לפני בנה, ... (cache)
 • תאריךתאריךהשיעור ניתן בה טבת תשס"ח שםשיעורשםשיעורהגלגל...: ובשעה שפונה אל יעקב ואומרת לו "הבה לי בנים", ומן הסתם כוונתה שיתפלל, זוהי תגובתו של יעקב: "ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלוקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן", ... (cache)
 • נושאים בפרשה: ספר בראשית (תשס"ט) פרשת בראשית הנחש ודיבורו עם חוה...: ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלוקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן (בראשית ל', א'-ב'). רחל בקשה מיעקב שיתתפלל עליה שתלד, וביטאה את כאבה העצום באומרה "ואם אין מתה ... (cache)
 • בית מורשה בירושלים > וירא שברו את הכלים: יעקב הגיב בחריפות: "ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלקים אני אשר מנע ממך פרי בטן". ורחל נסוגה: "הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה גם אנכי ממנה". ... (cache)
 • 'ניו אייג NRG - סיפור העין: 15 דצמבר 2005 ... הוא אחר, הוא התחבר לכעס שלו ולצד האפל שבו ע"י זה שהלך לחרן ומתישהו גם " ויחר אף יעקב ברחל". אל תקראו "אחר עד עתה" אלא "אחר עד אתה". ... (cache)
 • לדמותה של רחל / יהודה ראק: יעקב מוכיח אותה: 'ויחר אף יעקב ברחל, ויאמר התחת אלקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן? (ב)'. מכאן שרחל בפנייתה ליעקב ראתה אותו כמקור עקרותה. ... (cache)
 • פרשת ויצא: יעקב מעד בתשובתו הכעוסה לרחל העקרה שהתלוננה "הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי: "" ויחר-אף יעקב ברחל ויאמר התחת א-לוהים אנכי אשר-מנע ממך פרי-בטן". ... (cache)
 • ****: ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן. ותאמר הנה אמתי בּלהה בוא אליה ותלד על ברכּיי ואיבנה גם אנוכי ממנה. ... (cache)
 • אתר הוידאו של מעלה: בעוד שמצאנו ביטויי כעס בין אברהם לשרה ("חמסי עליך") ובין יעקב לרחל (" ויחר אף יעקב ברחל"), לא מצאנו מעולם ביטויים כאלה בין רבקה ליצחק. ... (cache)
 • כבוד האדם: ''ותקנא רחל באחותה, ותאמר ליעקב הבה לי בנים, ואם אין מתה אנכי, ויחר אף יעקב ברחל, ויאמר לה התחת אלוקים אני, אשר מנע ממך פרי בטן'' (בראשית ל', א-ב). ... (cache)
 • more "ויחר אף יעקב ברחל ":
 • אתנ"כתא - פרשת ויצא: ... ותקנא רחל באחתה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי: ב ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן: ג ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ... (cache)
 • לא לקנא בהנאות של החוטאים: קנאה זו עוררה את כעסו של יעקב, בראשית ל2: "ויחר אף יעקב ברחל, ויאמר 'התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן?!'" - מדוע את מטילה את האחריות עליי? ... (cache)
 • סיפור מההפטרה, בפרשת ויירא. - תרבות מרוקו - פורומים, קהילות בתפוז...: וייחר אף יעקב ברחל ויאמר, התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן".??. (בראשית, ל' 1-2). כאילו, יעקב אומר לה לרחל, לכי תתפללי לאלהים. אכן, בעוד סיפור מההפטרה, ... (cache)
 • מדרשי בראשית - עיון במדרש הפנים מקראי: ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן' (בראשית ל, א-ב). ועל אלקנה וחנה מסופר - 'וכן יעשה שנה בשנה מדי עלתה בבית ה' כן תכעסנה ותבכה ולא ... (cache)
 • האישה בסיפורת המקראית- מיתווה: ... ואם אין מתה אנכי" (ל', א), אין הוא מבטא השתתפות בצערה, אלא גוער בה ומגלגל את האחריות על אלוהים: "ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן" (פס' ב). ... (cache)
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, באהבה ובאמונה > > פרשת עקב תשס"ז > מאמר: יעקב אף הוא ניצב למולה: "ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנעך פרי בטן?!" (פס' ב) גם ביום עזיבתם מבית לבן מתגלעים חילוקי דעות ביניהם. ... (cache)
 • מדרש רבה - ויצא: ... קדים בטנו זה יעקב ויחר אף יעקב ברחל ויאמר וגו' א"ל הקב"ה כך עונים את המעיקות חייך שבניך עתידים לעמוד לפני בנה ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן ... (cache)
 • תוכן תורה - FaithBit: ויחר אף יעקב ברחל ויאמר: התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בָטן? ותאמר: הנה אמתי בלהה, בֹא אליהג€¦ ואִבנה גם אנכי ממנה". ... (cache)
 • more "ויאמר התחת אלהים אנכי ":
 • פרשת לך לך: כבר מלכתחילה, יעקב לא היה שלם עם גניבת הברכות, וכאשר רחל פוגעת בנקודה זו - הוא מגיב בצורה חריפה: "התחת א-להים אנכי, אשר מנע ממך פרי בטן? ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - רעיונות לפרשת ויצא: "אשר מנע ממך פרי בטן". התיקון הנדרש הוא אצלך. את צריכה להשתנות ולהתפלל כדי להיפקד. ... יעקב, עפ"י השקפתו, אמר לה: "התחת אלוקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן? ... (cache)
 • עיון בתהלים פרק א': בנים או זרע: "אשר מנע ממך פרי בטן" - מדברי יעקב לרחל (בראשית ל', ב'). "פרימו מארץ תאבד, וזרעם מבני אדם" (תהלים כ"א, י"א). מחשבות: "הנה אנכי מביא רעה. ... (cache)
 • חזוניאל טויטו: להיפך, יעקב מאשים את רחל "התחת אלקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן", (בראשית ל', ב), ודוק "ממך" ולא ממני. שמא המספר המקראי מבקר את יעקב אבינו על תגובה זו שהרי ... (cache)
 • ד ף ש ב ו ע י: הוא אשר מנע ממך פרי בטן.,. לא אני. 4. רחל אינה מקבלת את המסר הטמון בדברי יעקב.,. ובתגובה היא נותנת לו את שפחתה. בלהה.: ". הנה אמתי בלהה ... (cache)
 • בי"ס ממ"ד סיני אשקלון בס"ד פרשת ויצא מה נשמע בפרשה? ַיעֲקֹב...: והוא אומר לה: "התחת אלוקים אני אשר מנע ממך פרי בטן"? אמנם חז"ל מבקרים אותו קשות על סגנונו. אך פטור בלא כלום אי אפשר. מדוע כך ענה יעקב לרחל? ... (cache)
 • לקט שכחה ופאה: "התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן?" במלים אחרות, "מה לעזאזל את רוצה ממני?? אני הפכתי אותך לעקרה??" רחל האומללה, שנפשה מלאה בקנאה, תסכול, אכזבה, ... (cache)
 • סיכום למבחן בתנ"ך:: תגובתו של יעקב היא שהוא כועס על רחל ואומר לה: "התחת ה' אנוכי אשר מנע ממך פרי בטנך". הוא טוען שלא הוא זה שאחראי על מצבה של רחל. ... (cache)
 • ערב ראש השנה הבעל"ט, ה'תשס"ה: כשרחל אומרת ליעקב "הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי" עונה לה יעקב "התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן"? רחל מבקשת מ"הצדיק" ברכה לפרי בטן, היא כבר עברה בתי ... (cache)
 • יחעיחיח: "ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן" ממך מנע, ממני לא מנע,. אמרה לו: כך עשה אביך לאמך, לא חגר מתניו כנגדה? אמר לה: הוא לא היו לו בנים, אני יש לי בנים ... (cache)
 • דמותה של רחל אמנו - ישיבת כרם ביבנה: ויעקב כאילו אינו מבין לליבה ועונה לה: "התחת אלקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן"?- לי יש בנים! ממך מנע ה' פרי בטן- בודאי יעקב שאוהבה לא אומר זאת אלא ללמדה פרק ... (cache)
 • דף קשר מספר 806 - מדינת ישראל: "אסף ה' את חרפתי" או שמא "יוסף ה...: יעקב עונה לה: "התחת א-להים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן". ויש לעיין: האמנם חשבה רחל שיעקב הוא אלוקים? האם שיערה בנפשה שיעקב יכול להביא לה בנים? ... (cache)
 • "ותענה שרי" / בנימין הלוי: ויעקב גוער ברחל: "התחת אלהים אנכי, אשר מנע ממך פרי בטן?! "ומשנולד לה בן, אמרה רחל: "אסף אלהים את חרפתי. "] חוסר בבנים גם מערער את מעמדה החברתי של האישה ... (cache)
 • דף קשר מספר 635 - פרשת שמות: יעקב מוכיח אותה: 'ויחר אף יעקב ברחל, ויאמר התחת א-להים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן? '(ב). מהעובדה שיעקב מדגיש שהקב"ה הוא מקור עקרותה, ניתן ללמוד שרחל ראתה את ... (cache)
 • קטע מתוך "בעיקר על אהבה": עתה, כאשר רחל באה אליו בטענות, הוא משיב לה בכעס ובגסות: "ויחר אף יעקב ברחל ויאמר: התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן?" כלומר, אלוהים הוא שמונע ממך פרי ... (cache)
 • מעשה אמהות - מתן: ויאמר התחת אלוקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן - ממך מנע ממני לא מנע. אמרה לו כך עשה אביך לאמך, לא חגר מתניו כנגדה? אמר לה אבי לא היה לו בנים אבל אני יש לי בנים ... (cache)
 • יעקב אבינו - פורום יהדות: 20 נובמבר 2009 ... ויאמר התחת אלוקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן? ממך מנע, ממני - לא מנע. אמרה לו כך עשה אביך לאמך, לא חגר מתניו כנגדה? ... (cache)
 • חיים ומוות בעולם הנס: תחום זה אכן מסור לה', כדברי יעקב המתמרמר על תלונת רחל - "הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי" (בראשית ל', א') - ומשיב לה: "התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן" ... (cache)
 • עיקר עבודת האדם תיקון המידות לפרשת ויצא - הבלוג של אבי480 - תפוז...: 1 דצמבר 2009 ... ותקנא רחל באחותה ותאמר ליעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי, ויחר ליעקב ויאמר לרחל התחת אלוקים אני אשר מנע ממך פרי בטן, לפני שנבאר מה היה הדו ... (cache)
 • תורה: "וייחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלוקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן" לכאורה קשה איך יעקב אבינו ענה בכעס לרחל ולא התחשב בכך שדברה מתוך כאבה? ... (cache)
 • more "אשר מנע ממך פרי ":
 • ד ף ש ב ו ע י: אמר לרחל אשר מנע ממך פרי בטן.,. כלומר אין הכוונה שמת. ואו. ה לתפילה.,. אלא. המניעה. הוא. ממך.,. מצד איזה עונש שאת עקרה. דאין לך לומר שהוא בעבור שמתאו ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת ויצא -הבה לי בנים: הדברים הנאמרים בפסוק קשים: "ויחר אף יעקב ברחל, ויאמר: התחת א-להים אנכי כי מנע ממך פרי בטן?". דברים אלה של יעקב מנותחים על ידי חז"ל, והם אומרים כלפיו "א"ל ... (cache)
 • פולמוס גלוי ופולמוס עקיף בספר בראשית: כך עולה מדברי חוה "קניתי איש את ה'" (בראשית ד 1), מדברי יעקב לרחל "התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן" (שם, ל2, וראו גם שם, 22), ועוד. ... (cache)

תגובות