הגר ושרה - 7 שאלות ותשובות

קוד: הגר ושרה - 7 שאלות ותשובות בתנ"ך

סוג: הבדל_דמות

מאת: יעל אייל

אל: שיעור נח"ת ירושלים סב-סג

[שיעור של יעל אייל; סיכם: שי שמבה, מחוז ירושלים]

פרק ט"ז:

שאלות:

נח: בסוף הפרשה כתוב: "ותהי שרי עקרה אין לה ולד" (כלומר לשרה אין בן), וכאן כתוב "לא ילדה לו", כלומר הבעיה היא ששרה לא ילדה לאברהם.

אברבנאל: שרה ידעה על ההבטחה של ה' לאברהם: כי אם אשר יצא ממעיך הוא ירשך" וידעה שהיא עקרה, ולכן חשבה שהיא מונעת מאברהם את ההבטחה ולכן נתנה לו את אמתה.

רש"י (ד"ה "אולי אבנה ממנה"): שרה אמרה אולי בזכות זה שאכניס את צרתי (הגר) לביתי בגלל הסיגוף והצער שלי אזכה אני ללדת בן לאברהם.

רש"י (ד"ה "ותקל גבירתה"): הגר אמרה ששרי "משחקת אותה" צדיקה אבל אם היא היתה צדיקה היא היתה יולדת לאברהם, ומי שכן צדיקה זו אני שיולדת לאברהם.

הסטוריה: הגר מגיעה מהשבויים הנוודים של מצרים, ושרה מרחמת עליה ולוקחת אותה איתה כשפחה ואז הגר "תופסת גובה" על שרה.

רמב"ן: הגר שמגיעה מהנוודים תופסת גובה ומרגישה בעלת הבית על שרה (כשהיא נישאת לאברהם), אבל שרה נתנה אותה לאברהם כדי ללדת את הבן שמובטח לאברהם ואז היא רואה שהגר מתגאה, היא כועסת על אברהם ודורשת לגרש את הגר. מאחר והבן המיועד לא יכול לבוא מאם גאוותנית ואנו רואים בסוף שישמעאל "תופס גובה" על יצחק.

כיצד שרה מענה את הגר? במעשה זה חטאו אברהם ושרה ובגלל זה ניתנה אפשרות לגנות את זרע אברהם ושרה. בתנ"ך אנו רואים שאברהם ושרה הם "זוג למופת", אז איך שרה כועסת על אברהם? התשובה שזו היתה בעצם מחלוקת טקטית בין אברהם ושרה (אברהם אומר לשמור על הסטטוס קוו ושרה אומרת שצריך לשנות ואין פה דבר רע (חוץ מזה ששרה אומרת "ישפוט ה' ביני וביניך", ועל זה נענשה שלא חייתה עם אברהם עד מותו או שלא הגיעה לגיל 175 כמו אברהם, לפי רוב המפרשים). לפי שאר המפרשים אברהם החליט לא להתערב בסיפור גם ששרה מענה את הגר.

רש"י: בפס' ט' חוזרים 3 פעמים על "ויאמר לה מלאך ה'" כי זה היה מלאך אחר כל פעם.


יעל טבדי (אייל לשעבר): בתור מעבירת שיעור זה רציתי לבצע מס. הבהרות. בסיכום המובא לעיל נשללה כל הרוח של השיעור שהעברתי דאז.

מטרתו המרכזית של שיעור זה הייתה הדגשת מרכזיותו ומהותו של עמ"י בתנ"ך ובאמונת ישראל בכללה.
שרה רצתה שעמ"י יבנה ויממש את יעודו עלי אדמות, ובשל כך עשתה מה שעשתה.
בכלל, מטרת השיעור הייתה להעביר את טוהר מחשבתה של שרה ואת האידיאלים העומדים מאחורי כל צעד וצעד שעשתה, ולא לייחס לה חלילה וחס רגשות אנושיים המכתיבים את תולדות חייו של עם הסגולה.
"הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקרתם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם" (ישעיה)

תגובות