שני המאורות הגדולים

קוד: שני המאורות הגדולים בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אלמונית

אל: נ..נח..נח"ת תשרי ס'

למחיקה - מוכל במאמר אחר

תגובות