איסור גדי בחלב אמו = איסור על ערבוב בין כוחות נמוכים לכוחות גבוהים

קוד: איסור גדי בחלב אמו = איסור על ערבוב בין כוחות נמוכים לכוחות גבוהים בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: ע"פ רש"ר הירש

אל: פירוש שמות כג

בשלושה מקומות בתורה נאסר לבשל גדי בחלב אמו:

  1. שמות כג19: "רֵאשִׁית בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ תָּבִיא בֵּית ה' אֱלֹהֶיךָ, לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ"
  2. שמות לד26: "רֵאשִׁית בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ תָּבִיא בֵּית ה' אֱלֹהֶיךָ, לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ"
  3. דברים יד21: "לֹא תֹאכְלוּ כָל נְבֵלָה; לַגֵּר אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ תִּתְּנֶנָּה וַאֲכָלָהּ, אוֹ מָכֹר לְנָכְרִי; כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה לה' אֱלֹהֶיךָ, לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ"
חז"ל אמנם למדו מכאן שאסור גם לאכול ולהשתמש בבשר שעורבב בחלב, אולם הדגש בפסוקים הוא על הבישול, כלומר על עצם הערבוב; מכאן ניתן ללמוד, שטעם האיסור לא קשור דווקא לאכילה (כגון נזק כלשהו שנגרם לגוף כשאוכלים בשר עם חלב), אלא לערבוב - כמו באיסורי כלאיים (ע' גם בדברי הרב אברהם קורמן, על הקשר בין איסורי כלאיים לאיסור בישול בשר בחלב).

מדוע אסור לערבב בשר של גדי בחלב אמו? כמה הסברים הוצעו לכך:

1. זה היה מנהגם של עובדי האלילים בזמן התורה;
2. יש מידה של אכזריות בכך שמשתמשים בחלב האם, שאמור להחיות את הגדי, על מנת להמית אותו ולאכלו (כפי שהסביר שד"ל)
3. ורש"ר הירש הציע הסבר נוסף, ובמאמר זה אנסה להסביר אותו בקצרה:

צמחים עושים בעיקר שתי פעולות - הזנה ורביה;
בעלי-חיים עושים, בנוסף לשתי הפעולות אלו, שתי פעולות נוספות - חישה ותנועה.

החלב, ובמיוחד חלב האם, מסמל את הפעולות ה'צמחיות', המשותפות לצמחים ולחיות - הזנה ורביה; החלב מזין את הגור שנוצר כתוצאה מפעולה של רביה;
הבשר, שבו יש שרירים ועצבים, מסמל את הפעילות ה'חייתיות', המיוחדות לחיות - חישה ותנועה.

האיסור לבשל בשר בחלב (ובמיוחד בחלב אם) משמעו, שאסור לערבב את הפעולות החייתיות בפעולות הצמחיות; הפעולות החייתיות, שהן ברמה גבוהה יותר של התפתחות, צריכות למשול בפעולות הצמחיות, ולא להתערבב בהן.

בני אדם עושים, בנוסף לפעולות ה'צמחיות' וה'חייתיות', פעולות נוספות - חשיבה ודיבור;
האיסור לבשל בשר בחלב נועד להזכיר לנו, שהפעולות הללו, שהן ברמה גבוהה יותר של התפתחות, צריכות למשול בפעולות הנמוכות יותר - החייתיות והצמחיות - ולא להתערבב בהן.

תגובות