לוחות מרחפים

קוד: לוחות מרחפים בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: אראל

אל:

מעיון בפסוקים המתארים את לוחות הברית בספר דברים (דברים ט-י), נראה שהיו כמה הבדלים מהותיים בין הלוחות הראשונים (שמשה שבר) לבין הלוחות השניים.

א. הלוחות הראשונים היו מעשה אלהים (דברים ט9 - ט11), והלוחות השניים היו מעשה ידי אדם (דברים י1).

ב. לוחות הראשונים היו לוחות פלאיים - לוחות מרחפים באויר (דברים ט15-17; ראו לוחות הברית המרחפים).   לעומתם, הלוחות השניים היו לוחות טבעיים - לוחות שצריך להכין עבורם "ארון עץ" (דברים י1 - י5; ראו ועשו ארון).

והמטרה היא, להראות לבני ישראל מה הפסידו בעקבות חטא העגל - איזו רמת-חיים פלאית ואלהית נמנעה מהם (פירוט).

תגובות