ממי צריך לבקש הדרכה

קוד: ביאור:דברים יז8 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

[פורסם לראשונה ב 24.08.2003]

דברים יז 8-10: "כי ייפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך;
וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' א-להיך בו.
ובאת אל הכוהנים הלויים ואל השופט, אשר יהיה בימים ההם; ודרשת, והגידו לך את דבר המשפט. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר ה'; ושמרת לעשות ככל אשר יורוך...
והאיש אשר יעשה בזדון, לבלתי שמע אל הכהן העמד לשרת שם את ה' אלהיך או אל השפט, ומת האיש ההוא, ובערת הרע מישראל.
"

התורה נותנת סמכות רבה לאנשים מסויימים (ראו עד כמה צריך לציית לבעלי הסמכות), ולכן ראוי לברר, למי בדיוק נתונה סמכות זו? ומה קורה אם יש כמה גופים שטוענים שיש להם סמכות - למי בדיוק צריך לשמוע? בימינו ישנה גישה של "עשה לך רב" - כל אחד בוחר רב ושומע בקולו. אך המטרה של התורה בפרשה זו היא הפוכה - המטרה היא ליצור סמכות פסיקה אחידה שתהיה משותפת לכולם! לכן, חשוב במיוחד לברר למי התורה נותנת את הסמכות הזאת.

הדברים הבאים מסתמכים על דיון שהיה בפורום נח"ת הישן, בין הלל גרשוני, יצחק צויג ואראל סגל.

אראל: נראה, שיש בפרשה שני סימנים שמאפשרים לזהות את הגוף שלו ניתנת הסמכות:

רק גוף שעומד בשני התנאים האלה רשאי לטעון שיש לו סמכות פסיקה עליונה בעם ישראל. כנראה, הסיכוי שיהיו שני גופים כאלה הוא קטן מאד, וכך נשמרת האחדות.

ראו גם:

דיון בנושא קרוב - עד כמה צריך לציית לבעלי הסמכות - אחרי שהחלטנו מי הם

תגובות