לא אל - לא עם

קוד: ביאור:דברים לב21 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

אחד העונשים הנזכרים בדברי ה' לבני ישראל, בשירת האזינו, הוא:

דברים לב21: "הֵם קִנְאוּנִי בְלֹא אֵל, כִּעֲסוּנִי בְּהַבְלֵיהֶם; וַאֲנִי אַקְנִיאֵם בְּלֹא עָם, בְּגוֹי נָבָל אַכְעִיסֵם"

העונש הוא "מידה כנגד מידה", וישנן שתי דרכים לפרש את המידה ואת המידה שכנגדה:

1. לפי המפרשים המסורתיים:

בני ישראל הכעיסו את ה' בכך שעזבו אותו והשתעבדו להבלים; ועונשם יבוא על-ידי אנשים שפלים וברבריים: "קנאוני - הבעירו חמתי, בלא אל - בדבר שאינו אלוה, בלא עם - בעובדי כוכבים שאין להם שם, כמו שנאמר "הן ארץ כשדים זה העם לא היה", ובעשו הוא אומר "בזוי אתה מאד". בגוי נבל אכעיסם - אלו הכופרים, וכך הוא אומר: "אמר נבל בלבו אין אלהים"." (רש"י), "הם קנאוני בלא אל אמת, כי אין אלוה מבלעדי ה', ומושיע אין בלתו, כענין שנאמר (דהי"ב טו ג) "וימים רבים לישראל ללא אלהי אמת"; כעסוני בהבליהם - השדים; ואני אקניאם בלא עם - הכשדים, שנאמר בהם (ישעיהו כג יג) "הן ארץ כשדים זה העם לא היה", שפירושו העם שלא היה נחשב לגוי, והקב"ה גדל אותם לרדות בהם את עולמו, כמו שאמר (ירמיהו נא כ) "מפץ אתה לי כלי מלחמה"; בגוי נבל אכעיסם - עשו, שהוא נבל, ולא זכר ברית אחים; וירמוז לשני הגלויות" (רמב"ן).


2. ולפי כמה דרשנים בימינו, יש לפרש:

בני ישראל הכעיסו את ה' בכך שטענו שאין אלהים; ועונשם יהיה שהגויים יטענו שהם אינם עם - מידה כנגד מידה.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

תגובות