עין תחת עין - השתלת איברים

קוד: עין תחת עין - השתלת איברים בתנ"ך

סוג: טעם

מאת: אראל

אל:

שמות כא 23 – 24: " ואם אסון יהיה ונתתה... עין תחת עין... ". המשמעות המילולית היא שהמזיק צריך לתת לניזק עין, במקום העין שהוציא לו. זה בכלל לא עונש – זה פיצוי הגיוני וצודק: הוא הוציא לו עין אז הוא צריך להחזיר לו את העין. הבעיה היא, שעד לפני כמה עשרות שנים המצווה הזאת היתה תיאורטית בלבד, כי אם היו מוציאים אחת מעיניו של המזיק – לא היו יכולים לתת אותה לניזק; לא ידעו אז להשתיל איברים. לכן כשחז"ל באו לקבוע הלכה למעשה היו להם שתי אפשרויות:

חז"ל בחרו באפשרות השניה.

בימינו, תודה לא-ל, הרפואה התקדמה וכבר אפשר לקיים את המצווה כפשוטה, ולענ"ד צריך לשקול לעשות זאת, לפחות במקרים מסויימים. וכן כתב ר' אברהם קורמן בספרו 'הפרשה לדורותיה', ספר שמות: "נניח שלראובן יש עין אחת ולשמעון שתי עיניים, ושמעון הוציא את עינו האחת של ראובן. האם לא יהיה זה צודק לחייב את שמעון לתרום אחת מעיניו לראובן, כדי להחזיר לו את מאור עיניו?".

תגובות