וירא פרעה כי היתה הרווחה והכבד את לבו

קוד: וירא פרעה כי היתה הרווחה והכבד את לבו בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת:

אל: פירושים וסימנים מכות מצרים

מכת הצפרדעים התאפיינה בכך שהצפרדעים מלאו את כל החורים (" ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מיטתך... ובתנוריך ובמשארותיך... ") – לא נשאר מקום פנוי מצפרדעים. ולכן ברגע שהצפרדעים הלכו " היתה הרווחה " – נשאר רווח, המקום נעשה הרבה יותר מרווח... [עדינה].

תגובות