ויקח שש מאות רכב בחור

קוד: ביאור:שמות יד7 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

הצבא שאסף פרעה מלך מצרים כדי לרדוף אחרי בני ישראל מתואר בפסוק:
שמות יד7: "וַיִּקַּח שֵׁשׁ מֵאוֹת רֶכֶב בָּחוּר, וְכֹל רֶכֶב מִצְרָיִם, וְשָׁלִשִׁם עַל כֻּלּוֹ"

רמז

אמר המהר"ם שיף: ויקח שש - אם תפחית שש (6) - מאות רכב - מאותיות רכב (בגימטריה 222) – תקבל בחור (בגימטריה 216)... (חיוכה של תורה)


תגובות