מחקר: תגובות של חברי-כנסת לפניות בדואל

מאת: אראל

קוד: מחקר ח"כים

מאת: אראל ויעל

הקדמה

הדואל מאפשר לאנשים ליצור קשר ביניהם מבלי לצאת מביתם, תוך הוצאה כספית מזערית. הדואל יכול לשמש גם לשיפור השותפות של האזרחים בשלטון - על-ידי שיפור הנוחות בפניה לחברי-כנסת.

אבל האם זה באמת עובד? האם חברי כנסת באמת מתייחסים לפניות בדואל?

זוהי השאלה שמחקר זה בא לענות עליה.

שיטת המחקר

לצורך המחקר נבחרו 4 הודעות, ב4 נושאים שונים. כל הודעה נשלחה לכל חברי הכנסת, כאשר בין שתי הודעות סמוכות שנשלחו לאותו ח"כ היה מרווח-זמן של כ10 ימים. בסה"כ המחקר ארך כ40 יום.

ההודעות נמצאות בקישורים הבאים. מתחת לכל הודעה מופיעות התגובות שהגיעו עבורה:

כתובות הדואל של חברי הכנסת נלקחו מ אתר הכנסת .

חברי הכנסת הבאים לא השתתפו במחקר, כי כתובת הדואל שלהם לא נמצאה באתר, וגם פניה לצוות אתר הכנסת לא הועילה לאיתורה:

בסה"כ השתתפו 113 ח"כים, ונשלחו 452 הודעות (113*4).

תוצאות כלליות

על 452 ההודעות שנשלחו, התקבלו 55 תגובות שונות (כ13%).

רמת הפירוט

התגובות היו שונות ברמת הפירוט שלהן, וכדי להציג את ההבדלים נקבעו "ציונים" להודעות, על-פי רמת הפירוט:

בסך הכל, היו:

רמת ההסכמה

חלק מהתגובות הביעו הסכמה עם תוכן הפניה, חלק מהן היו נייטרליות וחלק הביעו התנגדות. לכל תגובה נקבע "ציון הסכמה":

ציון ההסכמה הממוצע היה קרוב ל0 ( -2 עם סטיית-תקן 7).

זמן ההמתנה

הזמן שעבר משליחת ההודעה עד להגעת התגובה נע בין שעתיים ל50 יום, אך רוב התגובות הגיעו די מהר: 13 תגובות הגיעו תוך פחות מיום, ו35 תגובות הגיעו תוך פחות משבוע.

עם זאת, תגובות מפורטות (עם ציון 7) הגיעו בממוצע 7 ימים מאוחר יותר משאר התגובות.

ניתוח לפי חברי-כנסת

מתוך 113 ח"כים שהשתתפו במחקר:

לכל ח"כ חושב ציון, שהוא סכום ציוני הפירוט של התגובות שלו. התקבלה הטבלה הבאה, שמסודרת בסדר יורד של הציון.

בנוסף לכך, לכל ח"כ חושב הזמן הממוצע שעבר בין שליחת ההודעה לקבלת התגובה (בימים). להלן התוצאות:

ציון

כמות

זמן

מפלגה

שם

19

3

18.0

מרצ

נעמי חזן

15

3

24.3

ישראל אחת

איתן כבל

14

2

4.8

ישראל בעליה

מרינה סולודקין

13

3

5.9

מרצ

יוסי שריד

12

2

7.8

מרצ

רן כהן

12

2

3.1

ישראל אחת

אופיר פינס - פז

11

3

1.4

מרצ

אבשלום (אבו) וילן

10

2

3.2

ישראל אחת

אפי אושעיה

8

2

5.4

מרצ

משה (מוסי) רז

7

1

57.0

הליכוד

סילבן שלום

7

1

14.2

שס

שלמה בניזרי

7

3

8.4

הליכוד

מיכאל איתן

7

1

0.4

הליכוד

איוב קרא

7

1

1.8

שינוי

יהודית נאות

7

1

14.8

מרצ

אילן גילאון

6

2

14.7

האיחוד הלאומי

אורי יהודה אריאל

6

2

3.0

הבחירה הדמוקרטית

רומן ברונפמן

6

2

3.3

חדש

תמר גוז`נסקי

6

4

22.5

ישראל אחת

אברהם בורג

5

1

0.6

חדש

מוחמד ברכה

5

1

2.0

ישראל אחת

יוסי כץ

5

1

7.4

שינוי

אברהם פורז

3

1

0.1

בלד

אחמד טיבי

3

1

5.3

ישראל אחת

יעל דיין

3

1

2.7

יהדות התורה

משה גפני

3

1

0.2

ישראל אחת

סופה לנדבר

3

1

34.9

הליכוד

עוזי לנדאו

3

1

37.7

שינוי

יוסף יצחק פריצקי

2

2

1.6

ישראל אחת

אפרים סנה

2

2

1.9

מרצ

זהבה גלאון

1

1

1.7

מרצ

ענת מאור

1

1

1.2

יהדות התורה

שמואל הלפרט

שאר 81 חברי הכנסת לא ענו לאף הודעה, ולכן קיבלו ציון 0.

בסך הכל, ההתייחסות הרצינית ביותר התקבלה מחברת הכנסת נעמי חזן ("מרצ"), שענתה 3 תשובות מפורטות, ואף הגישה הצעת חוק בנושא הוצאת ילדים ממשפחתם (מתן עדיפות למשפחה אומנת מדרגת קרבה ראשונה).

מחבר הכנסת איתן כבל ("ישראל אחת"), שכתב 3 תגובות שליליות מנומקות בפירוט, ומחברת הכנסת מרינה סולודקין ("ישראל בעליה"), שכתבה שתי תשובות חיוביות, מפורטות ומנומקות, עם הבטחה לפעול בנושא.

בניתוח לפי סיעות מתקבלת הטבלה הבאה:

ציון

כמות

זמן

מפלגה

73

17

7.2

מרצ

56

16

11.6

ישראל אחת

24

6

19.6

הליכוד

15

3

15.7

שינוי

14

2

8.8

ישראל בעליה

11

3

2.4

חדש

7

1

14.2

שס

6

2

3.0

הבחירה הדמוקרטית

6

2

14.7

האיחוד הלאומי

4

2

2.0

יהדות התורה

3

1

0.1

בלד

חברי הכנסת של מרצ התייחסו, בסך-הכל, ברצינות הרבה ביותר לפניות אליהם. אחריהם - חברי הכנסת של "ישראל אחת", ואחריהם - בהפרש גדול מאד - כל שאר הסיעות.

ניתוח לפי נושאים

היו הבדלים בין ארבעת הנושאים, גם בכמות התגובות וגם באיכותן. הטבלה הבאה מסכמת את ההבדלים:

ציון פרוט ממוצע

ציון הסכמה ממוצע

מספר

נושא

4.5

-4.2

19

סעיפים מחייבים במצע המפלגות

3.7

-3.3

15

שינוי שעות העבודה

3.5

-2.7

11

היחס לסרבני השירות

4.0

5.0

10

שירותי הרווחה בישראל

סטיית-התקן של ציוני ההסכמה היתה בכל המקרים גדולה מהערך המוחלט של הציון, כך שהממוצע אינו מובהק כלל.

עם זאת, ניתן לראות בטבלה תופעה מעניינת: ככל שציון ההסכמה נמוך יותר - מספר התגובות גבוה יותר. כלומר חברי-כנסת נוטים לענות יותר להודעות שהם מתנגדים להן יותר.

ההודעה שקיבלה הכי הרבה תגובות היא ההודעה על סעיפים מחייבים במצע המפלגות, כנראה מכיוון שהיא קרובה לליבם ולחייהם של חברי הכנסת. זוהי גם ההודעה שהכי התנגדו לה (אם כי היו גם תגובות של הסכמה).

הסתייגויות ואזהרות

מתוך 113 ח"כים שהשתתפו במחקר, 30 ענו לפחות לפניה אחת, וחלק מהם ענו תשובות מפורטות ורציניות. עם זאת, המחקר בדק רק את תשובתם הראשונית של חברי הכנסת לפניות בדואל. הוא לא עקב אחרי חברי הכנסת לאורך זמן כדי לראות עד כמה הם מממשים את הבטחותיהם ופועלים בתחומים שבהם הבטיחו לפעול. כדי לברר את זה דרוש מחקר לאורך זמן.

מתוך 113 ח"כים שהשתתפו במחקר, 83 לא ענו לאף פניה. יש אנשים שיסיקו מכאן שאותם ח"כים אינם מתייחסים ברצינות להצעות ולרעיונות של הציבור. אולם המסקנה הזאת אינה מתחייבת, מכמה סיבות:

בכל מקרה, הקוראים מתבקשים לא להסיק שום מסקנות שליליות לגבי אותם חברי כנסת, לפני שפנו אליהם וביקשו את תגובתם.


תגובות ישנות

6אליהו ליזי (62.219.128.155) ב18:00:06  08.06.2003: " מנסיון אישי יכולה אני לאמת את תוצאות המחקר. אני אומנם פניתי לח"כ וקבלתי תגובה מידית אבל כאשר נקבעה פגישה ביני לבין הח"כ הוא התעלם מכך ואף לא פנה אלי להתנצלות או אפילו להודיע לי על ביטול הפגישה ".

ישראל (80.179.170.87) ב10:04:22  14.01.2004: " לפני כ- 6 חודשים שלחתי לכל חברי הכנסת email בקשר למערכת למניעת תאונות שאני מפתח ואשר אמורה למנוע ב90% את תאונות הדרכים. קבלתי תשובה משלשה חברי כנסת, ללא התיחסות להודעה אלה בנוסח " קבלנו את ההודעה". צר לי שאין בכלל ענין מצד נציגיו לשנות את המצב, ותאונות הדרכים תמשכנה להיות מכת המדינה.
אותה התיחסות קבלתי מכל גורם שקשור בכל צורה שהיא לנושא תאונות הדרכים. "מחקר המשך - אחרי הבחירות לכנסת ה-16 / אראל    [נכתב ב: 12:15:55  09.02.2006]

תגובות