לא תתגודדו, הבחירות, וערוץ 7

מאת: אראל סגל

אל: ערוץ 7

נכתב ב: 10:01:44  29.03.2006, כתוספת/תגובה ל: אהבת חינם בהפגנות פוליטיות


[נשלח בדואל לעיתון "בשבע" - besheva3 AT shapa.biz]

על הפסוק ( דברים יד1 ): " בנים אתם לה' אלהיכם; לא תתגדדו, ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת "  פירשו חז"ל ( בתלמוד בבלי, יבמות יג: ): " לא תתגודדו = לא תעשו אגודות אגודות".

בהמשך הסוגיה מובאות כמה דוגמאות שבהן לכאורה מותר לעשות "אגודות אגודות":

  1. כאשר האגודות הן בשני מקומות שונים, או לפחות בשני בתי-דין שונים.
  2. כאשר המחלוקת בין האגודות היא רק על עניינים של מנהג, ולא על עניינים של אסור/מותר.
  3. כאשר האגודות נוהגות אהבה ורעות זו בזו, כמו בית שמאי ובית הלל, שלמרות המחלוקות שהיו ביניהם בענייני אישות, בכל זאת לא נמנעו מלשאת נשים מהבית השני, כי יכלו לסמוך על אנשי הבית השני שיזהירו אותם אם האישה שהם רוצים לשאת אסורה להם על-פי שיטתם.
נראה לי, שחז"ל פירשו את המצוה "לא תתגודדו" מלשון "גדוד". המילה "גדוד" אין משמעה רק "קבוצה", אלא בפרט קבוצה שנלחמת, כמו בלשון ימינו, וכמו ברוב הפסוקים הכוללים את המילה "גדוד" בתנ"ך . המצוה "לא תתגודדו" משמעה "לא תקימו גדודים שנלחמים זה בזה". בני ישראל הם כולם בניו של ה', כולם משפחה אחת, וגם אם יש חילוקי דעות במשפחה, אסור שהם יגררו למלחמה.

גם המשמעות השניה של הפועל "תתגודדו" - מעניין שריטה ופציעה - קשורה למלחמה - מלחמה שהאדם נלחם נגד עצמו " בחרבות וברמחים עד שפך דם "; והמשמעות הכללית של המצוה "לא תתגודדו" היא "לא תילחמו בעצמכם - בגופכם או בעמכם". 

לפי זה ניתן להסביר את המקרים שבהם אין איסור "לא תתגודדו":

  1. כאשר מדובר במקומות שונים - אין חשש שהמחלוקת תתפתח למלחמה;
  2. כאשר מדובר במנהגים - כל צד מכיר בלגיטימיות של המנהגים האחרים ולכן אין מלחמה;
  3. וכאשר נוהגים אהבה ורעות, וכל צד מסייע לצד השני לנהוג על-פי שיטתו ("דמודעי להו ופרשי") - גם אז אין חשש למלחמה.
לא חייבים להתאחד, מותר שיהיו דעות שונות ומפלגות שונות, אך אסור שהן יובילו למלחמה.


בשבת שלפני הבחירות קראתי את עיתון "בשבע", והזדעזעתי. כל העיתון היה מלא השמצות: מרזל נגד המפד"ל, המפד"ל נגד מרזל; חרדים נגד ציונים, ציונים נגד חרדים... אני לא מוסמך לפסוק הלכה, אך לעניות דעתי קיים חשש כבד שכל המפלגות עברו על איסור "לא תתגודדו". במקום מפלגות אידיאולוגיות, שכל אחת מסבירה את דעתה ומבליטה את הצדדים החיוביים שלה, קיבלנו גדודים תוקפניים, שכל אחד מחפש את הצדדים השליליים אצל האחרים.

ואם הפירוש שלי לאיסור "לא תתגודדו" אינו מוצא חן בעיניכם, הנה לכם שיקול טקטי, כמו שאתם אוהבים: כשהקוראים רואים שכל מפלגה אומרת שהמפלגות האחרות רעות, המסקנה המתבקשת היא, שכל המפלגות רעות, ואין למי להצביע. טקטיקה של "הרע במיעוטו" לא יכולה להלהיב את האנשים ולהוציא אותם בהמוניהם אל הקלפי (ולעניות דעתי, יש סמך לדבריהם מהפסוקים " סור מרע ועשה טוב " - לא נאמר "סור מרע יותר ועשה רע פחות" אלא "סור מרע" לגמרי...)

לעומת זאת, אילו כל מפלגה הייתה מפרגנת למפלגות האחרות, מציגה את הנקודות החיוביות אצלן, מציגה את ההבדלים בין המפלגות באופן ענייני ומכובד, וקוראת לכל אזרח לבחור במפלגה הקרובה יותר לדעתו ולא דווקא במפלגה "שלנו" - הקוראים היו מקבלים את הרושם שכל המפלגות טובות, וצריך רק לבחור את הטובה ביותר, והיו יוצאים להצביע בשמחה.

חושבים שאני נאיבי? אולי אתם צודקים. אבל מצד שני,  36.8% לא הצביעו. 36.8% זה הרבה - זה 58.2% ממספר האנשים שכן הצביעו, כלומר 70 מנדטים! אולי לפחות חלק מהם חושבים כמוני? אולי בפעם הבאה תנסו את הגישה החיובית - מה יש לכם להפסיד?

תגובות