מניעת העתקות בחידוני תנ"ך

מאת: אראל

אל: אנשים במשרד החינוך

קוד: העתקות

מהדורה ראשונה נשלחה ב-ו אדר ב ה'תשנ"ז למר רפי מרז'ן, מנהל פרוייקטים מיוחדים במנהל חברה ונוער;

מהדורה שניה נשלחה ב-א כסלו ה'תשנ"ח לכבוד:
מר יעקב ויזל, המפמ"ר בחינוך הממ"ד

מר זמורה אלוני, מפקח החינוך החברתי בבתיה"ס הממלכתיים

מר בן-עמי פלג, מפקח החינוך החברתי בבתיה"ס הממ"ד

 

הנידון: מניעת העתקות בחידוני התנ"ך

 אדון נכבד!

במשך 4 השנים האחרונות השתתפתי מספר פעמים בחידוני התנ"ך השונים, בתפקיד יועץ לשופטים מטעם ארגון נח"ת. בתקופה זו קיבלתי מספר פעמים תלונות על כך שהמתמודדים מעתיקים תשובות, הן בשלב החידון בכתב והן בשלב החידון הפומבי. בשלב החידון הפומבי מקבלים המתמודדים את השאלות שלהם בכתב, כשתי דקות לפני שהם צריכים לענות עליהן, וחלק מהתלמידים מנצלים את הזמן הזה להתייעצות עם התלמידים שיושבים לידם על הבמה. העדויות לתופעה התקבלו הן מהמתמודדים עצמם והן מתלמידים ומורים שישבו בקהל. התופעה קיימת הן בחידון לבתי"ס ממלכתיים והן בחידון לבתי"ס דתיים.

בתחילה סירבתי להאמין לתלונות האלה. לא האמנתי שתלמידים שמגיעים לחידון התנ"ך יתנהגו בצורה כל-כך לא ישרה. אולם לאחר 4 שנים נאלצתי להכיר בעובדה שהתופעה קיימת. לדעתי התופעה חמורה מאד בכל מבחן, אך בחידון תנ"ך הבעיה חמורה במיוחד, שהרי כל מטרתו של החידון הוא לחנך את הנוער לערכי התנ"ך, ובפרט להתנהגות מוסרית וישרה. ההעתקות גורמות לחילול שם ה'. מלבד זאת, הן גורמות עוול למתמודדים הישרים שאינם מעתיקים, ומוציאות שם רע לכל מערכת החידונים.

לפי דעתי, אסור לנו להתעלם מהתופעה החמורה, ויש להלחם בה ולמגר אותה במהירות האפשרית.

ברצוני להציע מספר הצעות לפתרון הבעיה:

                        1. יש לקבוע בתקנון תפקיד מיוחד של 'משגיח', שיעמוד ליד המתמודדים ויהיה אחראי להשגיח עליהם בזמן החידון הפומבי. המשגיח יכול להיות מורה או אדם אחר בעל סמכות. (יש לציין, שהשופטים אינם יכולים להיות משגיחים, כי הם יושבים רחוק מהמתמודדים, ומלבד זאת הם עסוקים בשיפוט). יש לתת למשגיח סמכות, שתהיה מעוגנת בתקנון, לפסול על המקום מתמודד שנתפס מעתיק. פתרון זה עלול לגרום אי-נעימות מסויים, כי הקהל רואה את המשגיח ומבין שהוא נמצא שם בגלל ההעתקות. כדי למנוע את אי-הנעימות, ניתן לקבוע שאותו מורה שמתפקד כמשגיח יהיה אחראי גם על חלוקת השאלות למתמודדים (במקום ה'דיילת' שביצעה את התפקיד עד כה), וכך יוכל להשגיח בכל פעם על המתמודד שקיבל את השאלה האחרונה.

                        2. ייתכן שניתן להקטין את היקף הבעיה ע"י תכנון מוקדם של צורת הישיבה של המתמודדים על הבמה, כך שיהיו מרוחקים זה מזה ולא יוכלו להעתיק. פתרון זה דורש תיאום מוקדם עם בית-הספר שמארגן את הארוע.

                        3. ייתכן שניתן להקטין את היקף הבעיה בכך, שלא יתנו את השאלות למתמודדים בכתב לפני שהם צריכים לענות עליהן, אלא ישאלו אותם את השאלות בעל-פה ואז יתנו להם זמן לחשוב. באופן זה לא יהיה להם זמן להתייעץ עם המתמודדים האחרים. החסרון בפתרון זה הוא שהמתמודדים עלולים להיכנס ללחץ ולטעות. אולם למיטב ידיעתי, כך מקובל בחידוני ידע אחרים (כגון האולימפידע), והלחץ הוא חלק מהחידון.

                        4. למיטב ידיעתי, החידון הפומבי מצולם במצלמת וידיאו. ניתן לצפות בקלטת הוידיאו ולראות מתמודדים שלוחשים זה לזה תשובות במהלך החידון הפומבי. לדעתי יש לכנס ועדת-שיפוט-לאחר-מעשה שתצפה בקלטת, ואם הועדה תגלה שאחד המתמודדים התנהג בצורה לא הוגנת – יש לפסול למפרע את השתתפותו בחידון. אמנם, הפתרון נראה קיצוני מאד, ולא זכור לי שעשו דבר כזה בעבר, אך לנוכח חומרת תופעת ההעתקות יש לנקוט באמצעי קשה ומרתיע. אין ספק, שאם השנה יפסלו אפילו מתמודד אחד שהעתיק -- זה ירתיע את המתמודדים בשנה הבאה, ותופעת ההעתקות תקטן.

 

בכל מקרה, כל פתרון שנוקטים בו צריך להיות מעוגן בתקנון, ויש להביאו לידיעתם של כל העוסקים בחידון: השופטים, היועצים, אנשי המנהלה והמורים המלווים. חלק מהבעיה נובע מכך, שהאנשים המעורבים בחידון לא מודעים לתופעה ולכן לא פועלים נגדה.

בשמי ובשם כל אוהבי התנ"ך ומוקירי חידון התנ"ך, אני מבקש ממך להפעיל את כל השפעתך כדי לפתור את בעיית ההעתקות בהקדם האפשרי. יש להתחיל בכך עוד השנה, כדי למנוע חילול שם ה'.

 

בתודה ובכבוד רב,

אראל סגל


תגובות : מר בן-עמי פלג, ממשרד החינוך בחיפה, ענה לי, והבטיח להילחם בתופעה, ומאז לא קיבלתי תלונות בנושא.


תגובות