גניבה, הונאה והוצאת כסף במרמה

קוד: עסקים כשרים

 

תוספות ותגובות