אזרחות במדינה וזכויות שמקנה האזרחות

קוד: אזרחות

 מי זכאי לקבל אזרחות במדינה? האם לכל אדם שנמצא במדינה מגיעות אותן זכויות - בלי קשר למעשיו?

תוספות ותגובות