רעיון מקורי לחסכון בבחירות המקדימות

מאת: אראל סגל

אל: ח"כים

קוד: בחירות מקדימות - ללא

[22/02/03 23:46:47 ]

כיום יש אזרחים רבים שמשתתפים בשתי מערכות בחירות לפחות - אחת עבור המועמדים למפלגה שלהם ("פריימריס"), ואחת עבור הכנסת. הכפילות הזאת גורמת בזבוז למשק, וגם נותנת מקום לתופעות שליליות כגון התפקדות המונית של אנשים למפלגה מצליחה על-מנת להשתלט עליה.

כדי לפתור בעיות אלו, אני מציע לבצע שינוי קטן בשיטת הבחירות הנוכחית: במקום לבחור במפלגה - יבחר כל מצביע במועמד מסויים מתוך רשימת המועמדים של המפלגה (דרך אפשרית לעשות זאת היא לשים בקלפי, עבור כל מפלגה, דפים שמכילים את שמות 120 המועמדים שלה בסדר אלפביתי, וכן לשים טוש סימון. כל מצביע ייקח דף אחד של מפלגה אחת, יסמן עליו את המועמד שהוא בוחר, וישים את הדף במעטפה).

מספר המנדטים של כל מפלגה ייקבע לפי מספר הקולות הכולל שקיבלו כל המועמדים של המפלגה, וחלוקת המנדטים בין המועמדים תיקבע לפי מספר הקולות שקיבל כל מועמד. לדוגמה, אם מפלגה מסויימת קיבלה קולות שמקנים לה 10 מנדטים - אז 10 חברי הכנסת שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר, מבין מועמדי המפלגה הזאת, ייכנסו לכנסת.

יתרונות של הצעה זו:

*** איך תיקבע רשימת המועמדים של כל מפלגה? ***

בשיטה המוצעת, אין חשיבות לסדר המועמדים בכל רשימה, אבל עדיין יש חשיבות לקביעת הרשימה עצמה (כי אם יאפשרו לכל מתפקד של מפלגה להירשם כמועמד - עלולים להגיע למספר מועמדים כל-כך גדול שיהיו דרושים דפים רבים רק כדי להציג את כולם בקלפי).

אני מציע את הקריטריון הבא: מבין כל מתפקדי המפלגה שהביעו את רצונם להיות מועמדים, ייכנסו לרשימה 120 המתפקדים הותיקים ביותר במפלגה. נימוקים:

  1. קריטריון הותק ימנע נסיונות השתלטות על מפלגות ע"י פקידת מספר רב של חברים.
  2. החברים הותיקים יותר, שהיו במפלגה קרוב יותר להקמתה, מייצגים טוב יותר את המטרות המקוריות של המפלגה.
  3. קריטריון הותק ימנע נסיונות להשפיע על הרשימה ע"י מתן שוחד למתפקדים.
  4. קריטריון הותק ימנע "הצנחה" של אנשי-צבא או ידוענים אחרים לתוך מפלגות ותיקות, רק כדי להגדיל את ה"רייטינג" של המפלגה.
קריטריון הותק לא יפגע בזכותם של חברים חדשים לקבל ייצוג בכנסת - צעירים שירצו בכך, יוכלו להתמודד במפלגה חדשה, שבה הם יהיו הותיקים ביותר. הם לא חייבים להגיע לכנסת דווקא דרך מפלגה קיימת.

אם יתברר לבסוף שבקריטריון הותק יש חסרונות רבים יותר מאשר היתרונות שמניתי, אפשר כמובן לקבוע קריטריון אחר לקביעת רשימת המועמדים, מבלי לפגוע בהצעה המקורית שהצעתי. הרעיון החשוב הוא שתהיה אפשרות לבוחרים לבחור במועמד ולא רק ברשימה.

בכבוד רב,

אראל סג

erelsgl@cs.technion.ac.i

תגובות