גיוס לצבא וזכויות אזרח

מאת: אראל סגל

קוד: גיוס ואזרחות

בחברה הישראלית מתנהל ויכוח בנושא גיוסן של קבוצות שונות לצה"ל (החרדים, הערבים ועוד). אנשים שונים מציעים פתרונות שונים לבעיה.

ההצעה העיקרית של החילונים היא לגייס את החרדים בכפיה:

( הצעה 1 ) גיוס החרדים בכפיה.

זוהי הצעה אלימה שעלולה לגרום למלחמה פנימית. לכן יש לנסות לחפש הצעות פחות אלימות.

אותם אנשים שדורשים לגייס את החרדים בכלל לא מעלים על דעתם לגייס לצה"ל אנשים ממגזרים אחרים, כגון - עובדים זרים. יש לכך שתי סיבות: אותם מגזרים לא מקבלים תקציבים מהממשלה, וגם אין להם זכויות אזרח. מכאן, שאם גם החרדים לא יקבלו תקציבים וזכויות אזרח - החילונים לא ידרשו לגייס אותם בכפיה. כלומר, הצעה 1 שקולה לשתי ההצעות הבאות:

( הצעה 2א ) שלילת התקציבים מהחרדים (ובאופן כללי - מכל מי שמסרב לשרת בצבא, מכל סיבה שהיא)
( הצעה 2ב ) שלילת זכויות האזרח מהחרדים (ומכל מי שמסרב לשרת בצבא).

במאמר זה נתמקד בהצעה 2ב. הצעה זו פחות אלימה מהצעה 1, אבל עדיין יש בה סכנה לאלימות, כי כאשר שוללים מקבוצת מיעוט את כל זכותה להשפיע על גורלה - זה עלול לגרום לדיקטטורה של הרוב. למשל: הרוב עלול להחליט על סוגי שירות מסויימים שהמיעוט אינו מסוגל לבצע (מכל מיני סיבות), וכך לשלול לנצח את יכולתו של המיעוט להשפיע על גורלו בדרך חוקית. זה עלול לגרום למיעוט לנסות להשפיע על גורלו בדרך לא חוקית - ע"י שימוש באלימות (אינתיפאדה). כדי למנוע את זה, צריך להשאיר זכויות מסויימות (אם כי מצומצמות ומקוצצות) גם לאנשים שלא משרתים בכלל.

לכן אני מציע שלאנשים שמסרבים לשרת בצבא תהיה זכות בחירה חלקית - הקול שלהם יהיה שווה לחצי מהקול של אזרח רגיל:

( הצעה 3 ) שלילת מחצית מזכות הבחירה לכנסת מכל מי שמסרב לשרת בצבא.

כל אדם שמסכים להצעה 2ב אמור גם להסכים להצעה 3, כי היא הולכת באותו כיוון רק יותר לאט (אולי זה לא מספיק, אבל יותר טוב מכלום).

הצעה 3 שקולה להצעה לתת זכות בחירה כפולה למי שמשרת בצבא:

( הצעה 4 ) מתן זכות בחירה כפולה למי שמשרת בצבא.

ההבדל בין ההצעות הוא פסיכולוגי: כשנותנים זכות בחירה כפולה למי שמשרת בצבא, זה לא פוגע באופן ישיר בשום זכות של אף אחד: אנחנו לא לוקחים שום דבר מאף אחד אלא רק נותנים.

כמובן, מי שיחשוב קצת יגלה שהקול שלו (אם הוא לא משרת בצבא) שווה פחות ממה שהיה שווה קודם, כי בסה"כ יש יותר קולות; אבל זו פגיעה עקיפה, שהרבה יותר קשה להציג אותה כפגיעה בזכויות האדם (כי לפי אותו היגיון אפשר להאשים כל אזרח שמוליד הרבה ילדים שהוא פוגע בזכויות האזרח של האחרים!).

 

עכשיו הבעיה היא ששירות בצבא הוא לא השירות היחיד שתורם למדינה - יש עוד סוגים של שירות (כגון שירות לאומי), וקשה להגדיר מה בדיוק נחשב לשירות מספק. כדי להתגבר על הבעיה חשבתי שכדאי, בשלב ראשון, לתת זכות בחירה כפולה רק לאנשים שמשרתים את המדינה תוך סיכון חייהם, כלומר: חיילים קרביים, כי מכל האנשים שמשרתים את המדינה - הם האנשים שיושפעו הכי הרבה מהתוצאות.

באופן כללי, יש שתי סיבות להפלות אזרחים לטובה בזכות הבחירה:

החיתוך של שתי הקבוצות האלו הוא - החיילים הקרביים (בסדיר או במילואים), ולכן בשלב ראשון הייתי מציע לתת זכות בחירה נוספת רק להם:

( הצעה 5 ) מתן זכות בחירה כפולה לחיילים קרביים.

השלב הבא הוא לעבור להצעה 4, כלומר לתת זכות בחירה כפולה לכל מי שמשרת בצבא או בשירות אחר שיוגדר בחוק. הבעיה תהיה להגדיר את קבוצת השירותים שתזכה את המשרתים בזכויות האלו (השירות הקרבי עדיין מקובל על כולם כתרומה חיונית ולכן אפשר להתחיל מזה).

מתן זכות בחירה כפולה לחיילים (ובפרט לחיילים קרביים) מצד אחד - תעודד אנשים להתגייס לצבא (לשירות קרבי) ותיתן להם יותר השפעה על גורלם, ומצד שני - תאפשר גם למיעוט שאינו משרת (מסיבות כלשהן) להשפיע על גורלו באופן לא אלים.

 

לסיכום, אם חושבים מספיק אפשר למצוא, גם לבעיות קשות, פתרונות לא אלימים. לא צריך מייד לקחת את הפתרון הקיצוני והאלים ביותר.

 

תגובות