חוק טל - הפליה בין דם לדם?

קוד: חוק טל

טענה: כל אדם שתומך בחוק טל למעשה מפלה בין דם של חרדים לדם של לא-חרדים.

תשובה: טעות נפוצה היא למתוח ביקורת על פעולה מסויימת בלי להתייחס ברצינות לחלופותיה .

השופט טל, שע"פ המלצותיו נוסח החוק, לא היה חרדי, ואין אפשרות לחשוד בו שהוא חושב שדם של חרדים שווה יותר. ההמלצות שלו נבעו מהערכת מצב שלפיה יש רק שתי חלופות:

א. החרדים לא יתגייסו לצבא ולא יעבדו.

ב. החרדים לא יתגייסו לצבא וכן יעבדו.

אין אפשרות לגייס את החרדים - אם או בלי חוק. הם פשוט לא יסכימו, יסתגרו בבתים ויילחמו. לצה"ל ולמשטרה אין אפשרות לפתוח חזית רביעית (בנוסף ללבנון, יו"ש ועזה) בלב בני-ברק וירושלים.

כמובן שהחלופה השניה עדיפה למשק.

זו המטרה של חוק טל - לאפשר לחרדים, שאינם מתגייסים, לצאת לעבוד. אין כאן שום כוונה להפלות בין דם לדם, אלא רק לעזור למשק.

כמובן, מותר לכל אחד לחלוק על הערכת המצב של טל. אבל אסור להאשים כל אדם שתומך בחוק טל שהוא "מפלה בין דם לדם". זה גובל בהוצאת דיבה.

תגובות