מצבים משתנים ומכות מצרים

קוד: מצבים משתנים

טענה [אריאל שרון]: "צריך להעמיד את הפלשתינים בפני מצבים משתנים".

תשובה: להיות בלתי-צפוי זה תכסיס של חלשים.

אנחנו צריכים ללמוד ממעשי ה', שדאג להודיע למצרים על מכות מצריים (המסוכנות יותר) מספיק זמן מראש, כדי להראות למצרים שהוא לא צריך את 'גורם ההפתעה' כי ממילא אין להם סיכוי. וחוץ מזה זה גם יותר צודק כי זה נותן למצרי הפשוט אפשרות לברוח ממצריים או להתגייר וכד'.

הגישה שלנו צריכה להיות דומה: לקבוע נוהל קבוע של תגובה על כל פיגוע, כמו שכתוב בתורה .

אפשר לחשוב על עוד נהלים. אבל העיקר הוא שזה יהיה נוהל קבוע, וכך ייווצר 'רפלקס מותנה' שיגרום לרתיעה אינסטינקטיבית של הפלשתינים מפיגועים נגדנו.

תגובות