אבל... אבל... העולם יתנגד!...

קוד: העולם יתנגד

בכל פעם שמישהו מציע דרך מציאותית לגמור את המלחמה, מייד קופצים כמה אנשים בבהלה: "אבל זה בלתי אפשרי! העולם יתנגד! לא יתנו לנו לעשות את זה!".

אז קודם כל: אנחנו עם ישראל, יש לנו תפקיד חשוב בעולם - לקיים את דבר ה'. אין שום טעם לקיומנו אם כל מעשינו נקבעים רק על-פי "העולם". אבל גם מבחינה טבעית השיקול הזה אינו נכון:

בקיצור, כדי למצוא חן בעיני העולם – אנחנו צריכים להיות חזקים ועשירים, ולדאוג שאויבינו יהיו חלשים ועניים. ולשם כך צריך להילחם על-פי חוקי התורה .

תגובות