פדיון שבויים והמצב הבטחוני

קוד: פדיון שבויים והמצב

יש שתי טענות מנוגדות שחוזרות על עצמן בכל ויכוח בקשר למצב המלחמה עם הערבים:

1. "חייבים לצאת משטחי יש"ע כדי לחסוך בשפיכות דמים!"

2. "חייבים להישאר בשטחי יש"ע כדי שהמחבלים לא יקבלו עידוד מהתבוסה שלנו!" (ע" ע 'פיקוח נפש').

שתי הטענות הגיוניות - האם ניתן להכריע ביניהן?

אין פודין שבויים ביותר מדמיהם

בתקופת הגלות, היו מקומות שגויים נהגו לחטוף יהודים ולמכור אותם לעבדים. פדיון שבויים נחשב לדרגה הגדולה ביותר של צדקה, כי יש בו לא רק תרומה לנזקק אלא גם הצלת חיים ממש - הצלת חייו של השבוי ממוות בעבודה קשה. יהודים טובים תרמו כסף רב על-מנת לפדות יהודים שנלקחו בשבי. הבעיה היתה, שגויים תאבי-בצע ניצלו את העובדה הזאת, והתחילו לחטוף יהודים על-מנת לזכות בסכום הגדול שיהודים היו מוכנים לתרום לפדיונם.

במצב כזה, היה אפשר לחשוב שחז"ל יקבעו שאסור לפדות שבויים בכלל, כדי שלא לתת פרס לחוטפים. אבל ההלכה שנקבעה לבסוף היתה מאוזנת יותר: "אין פודין שבויים ביותר מדמיהם". כלומר, מותר לפדות שבויים, אבל - רק במחיר שאותו היו מקבלים החוטפים אילו היו מוכרים אותם בשוק העבדים. בכך נקבע איזון: מצד אחד, לא מפקירים את חייהם של היהודים שנלקחו בשבי, ומצד שני, לא יוצרים פיתוי גדול מדיי לחטיפת יהודים ( לפירוט ע' כאן ).

הסכמי שלום בימינו

כעת נראה איך ניתן ליישם את העיקרון הזה גם לשאלת הויתורים תמורת הסכם שלום.

בניגוד לשחרור שבויים, שהוא פעולה ברורה וחד-משמעית, כאשר אנחנו מקבלים מהערבים "שלום" אנחנו מקבלים מושג מעורפל, שאינו מוגדר עד הסוף, כל צד מפרש אותו בצורה אחרת, ואין שום דרך מעשית לאכוף אותו מבלי לגרום למלחמה כוללת. כך הוכח באופן כואב במיוחד ב"מלחמת אוסלו": הערבים הפרו את כל ההסכמים ותקפו אותנו, ואנחנו - במשך זמן רב - לא ביטלנו את ההסכם ולא פירקנו את הרשות הפלשתינית, כי פחדנו לגרום למלחמה כוללת. הסכם שאי-אפשר לאכוף אותו בצורה סבירה אינו שווה את הנייר שעליו הוא כתוב.

לעומת זאת, השטח שאנחנו אמורים לתת לערבים תמורת השלום הזה הוא מוגדר וברור, והנתינה שלו היא חד-פעמית וכמעט בלתי-הפיכה (כדי לקחת אותו מחדש צריך לצאת למלחמה ולהסתכן בהרוגים רבים הרבה יותר מאשר אם היינו נשארים שם).

לכן, בבירור, הסכם שבו אנו מוסרים שטחים תמורת שלום אינו מקיים את העיקרון של "אין פודין שבויים ביותר מדמיהם".

מה בכל-זאת אפשר לתת תמורת שלום?

על-פי העקרונות הנ"ל, יש כמה דברים שאפשר לתת תמורת שלום:

תגובות