סרוב פקודה - למה רק בהתנתקות?!

מאת: אראל

אל: רבנים

נכתב ב: 20:05:23  26.12.2005, כתוספת/תגובה ל: חובת הגיוס לצבא


הרבנים שפסקו בעד סרבנות פקודה בזמן ההתנתקות (למשל הרב מרדכי אליהו ), לימדו את כל עם ישראל שהחיילים והשוטרים אינם עבדים של אף אדם - לא המפקדים, לא שר הבטחון וגם לא המדינה - אלא עבדי ה' בלבד; ויש לשבח אותם על כך.
אולם, קשה לי להבין מדוע הרבנים נזכרו רק עכשיו, והרי יש עוד הרבה עוולות שנעשות במדינה הזאת כבר זמן רב, בסדר גודל דומה לגירוש המתיישבים, למשל:
  1. אלפי אנשים נכלאים ומאושפזים בכפיה בבתי חולים פסיכיאטריים, גם כאשר אינם מסוכנים לסביבה ( http://www.tora.us.fm/tokxot/xrut/nfj.html ). מדוע הרבנים לא מורים לרופאים, לאחיות ולמאבטחים בבתי-חולים אלה לסרב פקודה?
  2. ילדים רבים נחטפים מבתיהם על-ידי שירותי הרווחה, חלקם נמסרים למשפחה אומנת או לאימוץ סגור וההורים לא זוכים לראות אותם עוד ( http://www.tora.us.fm/tokxot/xtift_yldim/index.html ). מדוע הרבנים לא פוסקים שפקידי הסעד צריכים לסרב פקודה?
  3. כ- 2000 משפחות מפונות מבתיהן כל שנה בגלל שאינן עומדות בתשלומי המשכנתא; עוד משפחות רבות סובלות מעיקול רכוש בגלל חובות שלא שולמו; חלק מהן היו יכולות לעמוד בתשלום הקרן, אך לא בתשלום הריבית ( http://www.shmone.co.il/mador.asp?mador=104 ); כך שהפינוי מהווה למעשה גביה של ריבית האסורה מן התורה (ואם תאמר "יש היתר עיסקא " - באותו אופן יכלו בקלות למצוא היתר גם למצוות כיבוש הארץ, כך שהבעיה היא לא ההיתר ההלכתי, אלא הפגיעה המוסרית). מדוע הרבנים אינם מורים לאנשי ה"הוצאה לפועל" לסרב פקודה?
  4. אנשים הנאשמים בעבירות פליליות נשפטים לפעמים לתקופות מאסר ארוכות, בניגוד לדין תורה; העניים שבהם גם לא זוכים לייצוג משפטי ראוי ( http://www.court.org.il/nato/nato67.htm ), וייתכן שחלק מהם נענשים ונכלאים למרות שהם חפים מפשע. מדוע הרבנים אינם פוסקים שהשוטרים והכולאים צריכים לסרב לכלוא אדם חף מפשע, עד שתוכח אשמתו בדין תורה?
כל הפשעים הללו נעשים כבר שנים רבות; מדוע הרבנים נזכרו לקרוא לסירוב פקודה דווקא בהקשר של ההתנתקות מחבל עזה?
האם גם בהלכה, כמו בפוליטיקה, אנשים צריכים להיות מאורגנים ב"לובי" חזק, כדי שהעניין שלהם יגיע לידיעת המנהיגים?
[נשלח לרב יוסף אלנקווה, שפירסם בשו"ת מורשת את האיגרת של הרב מרדכי אליהו בנושא זה]

תגובות