סימטריה בויכוחים על דת ומדינה

קוד: סימטריה, דת ומדינה

בויכוחים רבים בין דתיים לחילונים, מסתמכים החילונים על 'עיקרון הסימטריה': "כמו שאנחנו לא כופים עליכם לעבור עבירות - כך אתם אל תכפו עלינו לקיים מצוות: אנחנו לא כופים עליכם לאכול חזיר - אתם אל תכפו עלינו לא לאכול חזיר; אנחנו לא כופים עליכם ליסוע בשבת - אתם אל תכפו עלינו לא ליסוע בשבת;" וכו'. במאמר זה אראה שהעיקרון הזה לא תקף. בסעיף הראשון אראה שהוא לא תקף במקרה מסויים, בסעיף השני אראה שהוא לא תקף בכל המקרים בחברה הישראלית של ימינו, ובסעיף השלישי אראה שהוא לא תקף בכלל, באף חברה, גם לא בחברה דמיונית.

א. הנושא הבולט ביותר שבו "עיקרון הסימטריה" לא עובד כמו שהחילונים טוענים הוא - נושא גיוס החרדים. באמונה החרדית יש מצוה, שלפיה כל מי שיכול ללמוד תורה - חייב ללמוד בלי הפסקה, לפחות עד החתונה. בכוונה כתבתי "האמונה החרדית" ולא "האמונה היהודית", כי ביהדות יש דעות שונות בנושא זה (רבים אומרים ששירות בצבא הוא מצוה חשובה מהתורה, ומקיימים מצוה זו במסירות נפש, ואין כאן מקום לפרט). מה שחשוב לעניין זה הוא האמונה החרדית: ע"פ האמונה החרדית, עזיבת הישיבה בגיל הלימוד (לאדם שיכול ללמוד), אפילו לזמן קצר, היא עבירה כמעט כמו אכילת חזיר, ולימוד תורה ללא הפסק חשוב לא פחות משמירת שבת. החילונים נאבקים במוצהר כדי למנוע מהחרדים לקיים את המצווה הזאת. יותר מזה: העונש שרוצים החילונים להטיל על חרדים שיתעקשו לקיים את המצווה הוא - עונש מאסר, עונש חמור הרבה יותר מהעונשים שמוטלים על חילונים שעוברים על חוקי 'הכפיה הדתית' (בד"כ קנסות בלבד). התלונות של החילונים על 'כפיה דתית' נראות מגוחכות כשמשוים את 'הכפיה הדתית' שקיימת בארץ לכפיה שהם רוצים להטיל על החרדים. בנושא הזה, דווקא החרדים יכולים להשתמש בעיקרון הסימטריה ולהגיד: "אנחנו לא כופים עליכם ללמוד בישיבה - אתם אל תכפו עלינו לשרת בצבא".

ב. מה בקשר לשאר נושאי המחלוקת בין דתיים לחילונים? האם בהם עיקרון הסימטריה תקף? בהחלט לא. כי לחילונים אין שום עיקרון שמחייב אותם לעבור על מצוות הדת. אדם יכול להיות צמחוני, ולא ליגוע בחזיר כל חייו, ובכל זאת ייחשב לחילוני טהור. כך גם לגבי חילול שבת. ולכן אי אפשר להשוות חוק שאוסר על חילונים לאכול חזיר לחוק שמחייב דתיים לאכול חזיר. הכפיה הדתית לא פוגעת בשום עיקרון מקודש לחילונים אלא רק באיכות החיים שלהם. תשאלו: מה רע באיכות חיים? האם לחילונים אין זכות להיאבק למען איכות החיים שלהם? התשובה: אין שום רע באיכות חיים. זו מדינה דמוקרטית, ולכן לחילונים יש זכות מלאה להילחם למען איכות החיים שלהם. אם איכות החיים של חילוני מסויים כוללת נסיעה בשבת - זכותו להילחם על כך שיוכל ליסוע בשבת בלי הפרעה, גם אם נסיעה בשבת אינה עיקרון המקודש עליו אלא רק חלק מאיכות החיים שלו. אבל בדיוק באותו אופן, מותר לחרדים להילחם על איכות החיים שלהם. כמו שנסיעה בשבת מהווה חלק מאיכות החיים של חילונים (למרות שהיא לא עיקרון מקודש), כך גם הליכה על הכביש בשבת מהווה חלק מאיכות החיים של חרדים (למרות שהוא לא מצווה מהתורה). עבור חרדים, איכות חיים כוללת (בין השאר) אוירה שקטה ונעימה בשבת, בלי עשן ובלי רעש של מכוניות.
בשכונה שיש בה חרדים וחילונים, לא ייתכן ששתי הקבוצות ייהנו מאיכות חיים בו-זמנית, ולכן צריך למצוא פשרה כלשהי, בהתאם להרכב האוכלוסיה (למשל: אם הרוב חרדים - אז הכביש יהיה סגור רוב הזמן ופתוח מעט זמן, ולהפך). אבל אין שום הצדקה להעדיף את איכות החיים של החילונים, באופן גורף וכללי, על פני איכות החיים של החרדים.

ג. ונניח שהחילונים לא היו סתם "חילונים" אלא ממש "אנטי יהודים", כלומר - היתה להם דת שמחייבת אותם לעבור על כל מצווה מהתורה (חובה לאכול חזיר, חובה ליסוע בשבת וכו'...). האם במצב כזה עיקרון הסימטריה היה תקף? ובכן, גם כאן התשובה היא לא. כי חוקים של מדינה לעולם אינם סימטריים. למשל: יש חוק שאוסר על עישון במקומות ציבוריים, אבל אין חוק שמחייב עישון. יש חוק שמחייב להשתמש בדלק דל-גופרית, אבל אין חוק שאוסר להשתמש בו. וכן הלאה. כשבאים לדון בהצעת חוק, הנימוקים צריכים להיות ענייניים: האם החוק יועיל לחברה או יזיק לחברה? מי שחושב (למשל) שהעישון מזיק גם ללא-מעשנים - יצביע כנראה בעד חוק שאוסר על עישון במקומות ציבוריים. מי שחושב שהעישון אינו מזיק ללא-מעשנים - יצביע כנראה נגד חוק כזה. אבל אף אחד לא יתייחס ברצינות לנימוק שמתבסס על עיקרון הסימטריה, כגון 'אנחנו לא מחייבים אתכם לעשן - אתם אל תאסרו עלינו לעשן'. הנימוק הזה פשוט לא רלבנטי.
וזה נכון לכל חוק. יש אנשים שחושבים (בהסתמך על התורה) שחילול שבת פוגע בבטחון המדינה. אנשים כאלה יצביעו בעד חוק שאוסר על חילול שבת. אנשים אחרים חושבים שחילול שבת אינו פוגע בבטחון המדינה, והם יצביעו נגד חוק כזה. אבל אין שום משמעות לנימוק שמתבסס על עיקרון הסימטריה. הדיון צריך להיות ענייני, לגופו של חוק.
דרך אגב: אם יהיו אנשים שחושבים ששמירת השבת של החרדים פוגעת בבטחון המדינה - הם בוודאי יעלו הצעת חוק שאוסרת על החרדים לשמור שבת, וגם בה ידונו לגופה. הסיבה שעוד לא עלתה הצעה כזאת היא שאף חילוני רציני לא חושב באמת ששמירת השבת של החרדים פוגעת בבטחון המדינה. אין לזה שום קשר לעיקרון הסימטריה.

לסיכום, כדי שנוכל להתקדם בדיונים, רצוי שהחילונים ישתמשו בנימוקים ענייניים ולא בנימוקים ריקים שמסתמכים על עיקרון הסימטריה.

תגובות