חוסר-צניעות בטקסים ממלכתיים ובצבא

קוד: גרויים בצבא

 

תוספות ותגובות