הצעת שיפור לפקודה 'האופי המוסרי במסגרת צה"ל'

מאת: עידן יוסף

אל: קצין חינוך ראשי בצה"ל

קוד: תמונות בצבא

[טיוטת מכתב לקצין חינוך ראשי של צה"ל]

קודם הגעת הסוללה ל"קו", ביקשתי מהקצין שלי שתינתן הוראה שלא לתלות פוסטרים של נשים חשופות בחדרי המגורים, משום שהדבר פוגע ברגשותיי והערכים עליהם התחנכנו, אני וחבריי הדתיים. הוא השיב לי שבגלל מיעוט שמבקש זאת, א"א לקבוע זאת לכלל החיילים. אמרתי לו שמדובר בפקודות ואף ציטטתי חוזר מטכ"ל:

 1. בצה"ל משרתים בצוותא חיילים בעלי השקפות עולם שונות, כאשר המחנה הצבאי הוא גם ביתם של החיילים. לפיכך, יש צורך להימנע במידת האפשר, מעשיית פעולות אשר תגרומנה לפגיעה בהשקפת עולמו של מי מבין החיילים.
 2. אחת הפעולות הפוגעות בהשקפת העולם של חלק מן החיילים היא, תליית תמונות עירום (לרבות, כמובן, ציורים וצילומים), והיא כשלעצמה פוגעת בסדר הטוב של הצבא ובמשמעתו.
 3. על כן, יש צורך להקפיד במיוחד על אי תליית תמונות עירום במתקנים, במחנות ובאותם מקומות בהם מתכנסים חיילים בצוותא או שהם פתוחים למעבר כלל החיילים.
 4. מפקדי היחידות יורו לא לתלות תמונות כאמור, יוודאו ביצוע הוראות ויקפידו על הסרת תמונות שניתלו קודם מתן ההוראה.
 5. נא הורו את היחידות הכפופות לכם לביצוע האמור לעיל.

כמו"כ ציינתי שיש הוראות קצין חינוך ראשי בנושא שאיני זוכר בע"פ ומצורפת לכך ההמלצה לתליית תמונות הנמצאות אצל קציני חינוך ביחידות (תמונות טבע ונוף). הקצין שלי העביר זאת הלאה, ובישיבת סגל המפקדים נדחתה בקשתי בטענה שהפקודה מדברת על "תמונות עירום" ובחורה בביקיני בתנוחה מפתה אינה כלולה בהגדרה זו. בכך היתה התעלמות מרוח הפקודה. שוחחתי עם היעוץ המשפטי של נקל"ח, ונאמר לי שאם ימצא שלשון הפקודות כוללנית מידי יהיה צורך לשפר ולשפץ את הלשון בהתאם. מקצין מברר בנקל"ח נמסר לי כי הם לא הכתובת. לעניות דעתי, הכתובת צ"ל אתם, הרבצ"ר. ניסחתי בעניי גירסה חדשה לפקודה ואבקש אתכם שאתם אלה ש"תגלגלו" את העניינים הלאה (השינויים שהכנסתי נכתבו בכתב שונה):

פקודה: "האופי המוסרי במסגרת צה"ל"

 1. בצה"ל משרתים בצוותא חיילים בעלי השקפות עולם שונות, כאשר המחנה הצבאי הוא גם ביתם של החיילים. לפיכך, יש צורך להימנע במידת האפשר, מעשיית פעולות אשר תגרומנה לפגיעה בהשקפת עולמו של מי מבין החיילים.
 2. אחת הפעולות הפוגעות בהשקפת העולם של חלק מן החיילים היא, תליית תמונות עם טעם לפגם (לרבות, כמובן, ציורים וצילומים), והיא כשלעצמה פוגעת בסדר הטוב של הצבא ובמשמעתו.
 3. על כן, יש צורך להקפיד במיוחד על אי תליית תמונות עם טעם לפגם במתקנים, במחנות ובאותם מקומות בהם מתכנסים חיילים בצוותא או שהם פתוחים למעבר כלל החיילים.
 4. מפקדי היחידות יורו לא לתלות תמונות כאמור, יוודאו ביצוע הוראות ויקפידו על הסרת תמונות שניתלו קודם מתן ההוראה.
 5. כתמונה עם טעם לפגם תוגדר תמונה העונה לפחות לאחת מההגדרות הבאות:
  • מזלזלת בצניעות: תמונה שעומדים מאחוריה חציפות או גסות או פיתוי מיני או זנותיות.
  • הנהגה שאינה מוסרית: תמונה בעלת אופי פראי החורג מגבולות הטעם הטוב או זילות המוסר והערכים.
  • פגיעה ברגשות: תמונה שבה "אמירה" חברתית הפוגעת בחיילים בעלי רקע חברתי שונה.
 6. בכל מקרה של מחלוקת בהגדרות, יהיה הלבוש בתמונה תואם את רוח צה"ל, כפי שהוגדר בפקודה (-) המפרטת את הביגוד האזרחי המותר לחיילים/חיילות להסתובבות במחנות הצבא אחר שעות הפעילות, כאשר כל פריט לבוש צבאי יוכל להיות מוסב לאזרחי, בתנאי שהוא באותו אורך. זאת בהתחשב במין הדמות שבתמונה.
 7. ניתן לקבל תמונות הנמצאות אצל קציני החינוך ביחידות (תמונות טבע ונוף וכדומה).
 8. שימוש אישי לצרכי משחק וכדומה בתמונות עם טעם לפגם לא יותר במקומות הצבוריים לרבות מועדוני הצבא.
 9. צה"ל מגנה מסתייג משימוש שעושים חיילים בקלפים עם תמונות עירום וצפיה בסרטים פורנוגרפיים.
 10. פעולות נוספות הפוגעות בהשקפת העולם של חלק מן החיילים הן אמירות ומעשים מגונים:
  • אמירות מגונות: ככאלו יוגדרו קללות וניבולי-פה הנאמרות בדרך שנאה ושטנה ולא על דרך חברית או על דרך ההלצה והצחוק.
  • מעשים מגונים: (כפי ההגדרה המשפטית האזרחית) למשל, אצבע משולשת. וכמו האמירות המגונות: - בדרך שנאה ושטנה ולא על דרך חברית או על דרך ההלצה והצחוק.
 11. נא הורו את היחידות הכפופות לכם לביצוע האמור לעיל.

עידן יוסף

תגובות