תשובה למחאה על אופייה התרבותי של סדרת-חינוך

מאת: אל"ם דבורה חסיד

אל: עידן יוסף

קוד: נופש בצבא 2

תוכחה לפעמים מועילה: בתגובה למחאה על 2 קטעי סרטים שהוצגו בעת סד"ח (סדרת חינוך) במחווה-אלון, אשר בקטע אחד הוצגה תמונת בחורה חשופה ובאחר ניבולי פה מהסוג השפל ביותר, התקבל המכתב הזה.

המטה הכללי
לשכת ראש אגף כח אדם

לכבוד (-)

אדון (-) הנכבד,

בהמשך ממכתבנו הקודם, פנינו לקבלת התיחסות למפקד היחידה להכשרת טירונים אשר העבירו את הפעילות החינוכית שהתיחסת אליה במכתבך. במסגרת שבוע ההכשרה החינוכית נלמדים 3 פרקים עיקריים על המסגרת הצבאית:

  1. הבנת הצורך בצבא חזק.
  2. מאפייני צה"ל וערכים.
  3. הבנת המערכת הצבאית.

ההכשרה מועברת בשיעורים פרונטליים ע"י קצינות וקציני היחידה להכשרת טירונים ובעיקר ע"י סגל מפקדי החיילים ובהנחיית קצינות היחידה. השיעורים מגובים בשקפים/שקופיות וסרטי וידאו.

תלונתך מתייחסת לסרט בשם "פול מטאל ג'אקט" של הבמאי סטנלי קובריק, העוסק בערך "משמעת", המציג קטעים אלימים של דרישות המשמעת באמצעי הפחדה. דרך סרט זה מציגים כי התנהגות שכזו פסולה ומשיגה תוצאות הפוכות ומיותרות מול משמעת המושגת מתוך הבנה וערכיות. סרט נוסף, העוסק בערך "רעות" הוא סרט ישראלי "אחד משלנו", העוסק בערכים כמו רעות מול אמינות ורעות מול חוסר רעות כמתבטא בחיי היום יום. במהלך הסרט מוצג קצין, המתדרך ע"ג תמונה של בחורה חשופה וכאן מוצג הפטן של חוסר מקצועיות וחוסר רעות.

מפקד היחידה מציין בהתייחסותו למכתבך כי בארבע השנים האחרונות בהם מדריכים את החיילים באמצעים אלו, טרם נשמעה ביקורת כלשהי או תלונה בנושא ע"י חיילים מכל קצוות החברה – דתיים, חילוניים, גברים ונשים. צה"ל לא עושה שימוש בקטעים המוצגים כלשונם, אלא מלמדים מה לא צריך ואיך לא להתנהג. יחד עם זאת, התחייב מפקד היחידה למחוק את הקטע המדובר מהסרט ולהפסיק את השימוש בסרט "פול מטאל ג'אקט". בהמשך יגלו המפקדים ביחידה יותר רגישות לאוכלוסיות מיוחדות ובעלי ערכים וחינוך מיוחד.

מקווה אני, כי ההתייחסות של מפקד היחידה הינה ממצה ועולה בקנה אחד עם ציפיותיך מצה"ל כ"צבא העם" כולו. אבקש להודות לך על פנייתך ולהתנצל גם בשמי על עוגמת הנפש שנגרמה. .

  בברכה,       

דבורה חסיד, אל"ם
קצינת פניות הציבור

 

 

תגובות