הצטרפות לתנועת 'אור ישראל'

[נכתב ע"י ר' נסים ישעיהו]

אני מסכים עם הקביעה ש-

הדוברים של מדינת היהודים מעולם לא השתמשו בטיעון הבסיסי והאמיתי כי: "ארץ ישראל שייכת לעם ישראל על פי התנ"ך".

כתוצאה מהתעלמות זו מן המסר התנכ"י נחלשה אחיזתנו בארץ הקודש ואנו נתפסים כפולשים זרים המנשלים את הילידים מנחלתם.

המשך ההליכה בנתיב הנוכחי עלול לגרום, חלילה, עוד ועוד פגיעות בנפש ואף להמיט חורבן על מדינת היהודים, חס ושלום.

כדי לעצור את ההידרדרות במעמדנו המדיני/בטחוני ולשוב לתהליך של צמיחה מתוך יציבות מדינית-בטחונית – חובה להציג את התנ"ך כשטר הבעלות שלנו על הארץ.

תנועת 'אור ישראל' חרתה על דגלה את הקביעה כי "ארץ ישראל – שלנו היא על פי התנך", קביעה שגם הגויים מסכימים לה כידוע.

לאור האמור לעיל אני מצהיר/ה בזאת על הצטרפותי לתנועת 'אור ישראל' ומבטיח/ה (בלי נדר) להצביע עבורה בבחירות הבאות.

שם

כתובת / פקס / e-mail

טלפון

מס' ת.ז.

חתימה

     
     
     
     
     

חתימה המונית על מסמך זה (מומלץ לצלם ולהפיץ!) תהיה צעד ראשון בשיקום המדינה היהודית בארץ ישראל.

תנועת אור ישראל - http://www.or-israel.com

פרטים נוספים:770236-055

תגובות

לא להשתמש בתנ"ך כאמצעי להוכחת בעלותנו על הארץ!