לא להשתמש בתנ"ך כאמצעי להוכחת בעלותנו על הארץ

מאת: אראל

אל: ר' נסים ישעיהו

קוד: התנ"ך והארץ

בתגובה למסמך " הצטרפות לתנועת אור ישראל " :

אראל: מנוסח המודעה ניתן להסיק בטעות, שכל מטרתו של התנ"ך היא להעניק לנו את ארץ ישראל. זה בכלל לא נכון: התורה ניתנה לנו כדי שנקיים את מצוותיה ולא כדי שנשתמש בה כשטר-בעלות. במקום להחתים אנשים על כך שהארץ שייכת לנו ע"פ התנ"ך - צריך להחתים אנשים על התחייבות לקיים את התורה (לפחות במישור הציבורי - מנהיגות ויחסים בין אדם לחבירו), ואז ממילא ה' ייתן לנו את הארץ כפי שהבטיח.

אם לא נקיים את התורה בפועל - שום נפנופים ב"שטר הבעלות" הזה לא יעזרו לנו.

תגובת ר' נסים ישעיהו:

בס"ד מוצש"ק לסדר "כי גֻנב גֻנַבתי מארץ העברים" תשס"ב.

" מנוסח המודעה ניתן להסיק בטעות, שכל מטרתו של התנ"ך היא להעניק לנו את ארץ ישראל " . (לא זכיתי להבין איך נוסח המודעה מוביל למסקנה זו. אודה לך אם תצביע על הבעיה בדיוק.) " זה בכלל לא נכון: התורה ניתנה לנו כדי שנקיים את מצוותיה ולא כדי שנשתמש בה כשטר-בעלות. במקום להחתים אנשים על כך שהארץ שייכת לנו ע"פ התנ"ך - צריך להחתים אנשים על התחייבות לקיים את התורה (לפחות במישור הציבורי - מנהיגות ויחסים בין אדם לחבירו), " (זו נראית משימה כבדה מדי בשלב זה. נשמח להצטרף לכל גוף שיציע זאת, אבל על פניו זה חסר סיכוי.) " ואז ממילא ה' ייתן לנו את הארץ כפי שהבטיח. " (חוששני שאין שום 'ממילא'. בסוף ימי בית שני כל הבעיה הייתה שנאת חינם. קיימו את התורה בפועל, אבל היו הרבה מפלגות וד"ל).

" אם לא נקיים את התורה בפועל - שום נפנופים ב"שטר הבעלות" הזה לא יעזרו לנו. " לענ"ד קיום התורה בפועל, במובן של שמירת מצוות, אינו תנאי לשום דבר בימים אלו. לא במישור הלאומי עכ"פ. היה לנו ראש ממשלה אשר לא היה מוכר כשומר מצוות דווקא וכל עוד לא התחיל לדבר על אוטונומיה, הוא היה ראש ממשלה מעולה. אילו המשיך בעקשנותו המפורסמת, הייתה נמנעת ההידרדרות. מצד שני, גם אם כולנו נצטרף לשיעורי תורה ואפילו יהיה לנו ראש ממשלה דתי, אבל במקביל ניתן לגויים זכויות שליטה בארץ, תהליך החורבן לא ייעצר. הוא אף יואץ, ח"ו.

הצעתנו להתרכז בעצם הבעלות על הארץ על פי התנ"ך, נובעת מהכרה כי זו הנקודה הכי בסיסית בהכרה הלאומית שלנו ובכוחה לאחד את רובנו המכריע. וזה עוד לא מספיק, אנו סבורים כי ההתעלמות מן הטיעון התנכי אינה מקרית והיא השורש לכל הצרות של ימינו. מצד שני, יהודי החותם על מסמך זה – חותם במשתמע גם על גבולות הארץ המפורטים בתנ"ך וגם על עצם קבלת התנ"ך כמסמך מחייב, וד"ל.

נכון לעכשיו, כל גוי מקבל כנתון שהארץ הזאת שייכת לנו כי זה כתוב בתנ"ך. אצלנו, היה ראש ממשלה שהכריז כי 'שטחים זה נדל"ן' ו- 'התנ"ך אינו הקושאן על א"י' (כפי שהבאנו במאמרים), ואיש לא זעק.

לסיכום: יכולה חזות דתית-חרדית להסתיר 'ערב רב', כפי שהראינו במאמרנו לפרשת וירא וכן ב 'מאבקי כוח', ויכולה חזות חילונית להסתיר אמונה עמוקה ודבקות בלתי מתפשרת בארץ. השאלה היא מה הכי חשוב כעת, ללכת לבית הכנסת או לתקן את הכנסת. שה' נמצא בבית הכנסת – כולם מסכימים. אנחנו רוצים להכניס אותו גם לכנסת כך שיהיה 'מלא כל הארץ כבודו' בפועל ולא רק בתיאוריה.

סליחה על האריכות ותודה על הסבלנות. נסים.


אראל:

" אודה לך אם תצביע על הבעיה בדיוק " : המודעה אומרת ש" חובה להציג את התנ"ך כשטר הבעלות שלנו על הארץ ", ולא מזכירה אף ברמז ש"חובה לקיים את המצוות הכתובות בתנ"ך".

אין שום משמעות לשטר בעלות אם מציגים אותו בצורה חלקית בלבד.

בתורה כתוב לא רק שהארץ שייכת לנו, אלא גם שהארץ תקיא אותנו אם לא נקיים את המצוות הכתובות בתורה. הצגה חלקית של התורה, כאילו היא מבטיחה לנו את הארץ לנצח וללא תנאי, היא הונאה והטעיית הציבור.

" זו נראית משימה כבדה מדי בשלב זה. נשמח להצטרף לכל גוף שיציע זאת, אבל על פניו זה חסר סיכוי " :אם כך - אז אין מה לעשות: חייבים להשלים עם העובדה המצערת שהארץ תישמט מידינו.

" לענ"ד קיום התורה בפועל, במובן של שמירת מצוות, אינו תנאי לשום דבר בימים אלו " :לא ברור לי:האם אתה מאמין בתורה או לא? אם אתה מאמין בתורה - אז אתה חייב גם להאמין שקיום מצוות הוא תנאי הכרחי ומספיק להישארותנו בארץ. אם אתה לא מאמין בתורה - אז אין משמעות להצגתה כשטר בעלות. אני לא מבין איך אפשר להאמין בתורה באופן חלקי - להאמין שהארץ שלנו, אבל לא להאמין שצריך לקיים מצוות כדי שהיא תישאר בידינו. שני הדברים כתובים בתורה בדיוק באותה מידה.

" בסוף ימי בית שני כל הבעיה הייתה שנאת חינם. קיימו את התורה בפועל, אבל היו הרבה מפלגות ":שנאת חינם היא עבירה חמורה ("לא תשנא את אחיך בלבבך"). אהבת ישראל היא מצוה גדולה ("ואהבת לרעך כמוך"). כדי שהארץ תישאר בידינו חייבים, כמובן, לקיים גם את המצוה הזאת.

" שה' נמצא בבית הכנסת – כולם מסכימים. אנחנו רוצים להכניס אותו גם לכנסת כך שיהיה 'מלא כל הארץ כבודו' בפועל ולא רק בתיאוריה ": את זה גם אני רוצה, אבל לדעתי הדרך לעשות זאת היא לשכנע את הכנסת והממשלה לקיים את מצוות התורה ברמה הלאומית, ולא רק להשתמש בתורה למטרות תעמולתיות.

וכידוע, "דאשתמש בתגא - חלף".

נסים:

בס"ד. מוצש"ק מקץ תשס"ב.

זה עתה שבתי מחופשה. סליחה על העיכוב בתשובה.

מה שאתה מבקש להשיג גם אני אשמח להשיג, שכולם ישובו בתשובה שלמה והכל יהיה טוב. בפועל אנו רואים כי גם משמעות המונח 'תשובה' אינה מוסכמת על כולם, ואני מדבר על הדתיים. יש מחלוקת בגמרא (סנהדרין צז/ב) אם הגאולה האחרונה תליה בתשובה או לא (מומלץ לעיין שם). לעצם העניין כבר מוסכם על רוב ככל גדולי ישראל כי הגאולה תלויה בתשובה אבל גם כתוב בזוהר ש- משיח יבוא להשיב את הצדיקים (ועמך כולם צדיקים) בתשובה. איך זה מתיישב? ובכן, להלן שני פסוקים מהנביא הושע (פרק ה) הרומזים לסוג התשובה הדרושה כעת:

ד כִּי יָמִים רַבִּים יֵשְׁבוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֵין מֶלֶךְ וְאֵין שָׂר וְאֵין זֶבַח וְאֵין מַצֵּבָה וְאֵין אֵפוֹד וּתְרָפִים:

ה אַחַר יָשֻׁבוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּבִקְשׁוּ אֶת-יְדוָד אֱלֹהֵיהֶם וְאֵת דָּוִד מַלְכָּם וּפָחֲדוּ אֶל-יְדוָד וְאֶל-טוּבוֹ בְּאַחֲרִית הַיָּמִים:פשוט להודות שיש ה', הוא האלקים ולבקש שישלח את המשיח.

לא מזמן שמעתי דרשה ובה נאמר כי "אם ישמרו שתי שבתות – מיד יבא המשיח". אם כן, הגבתי, זה אומר שלא יבא. הבעיה שלנו היא בנטייה הטבעית למצוא בתורה צידוקים לנטיות הטבעיות שלנו. מי שהוא כהניסט – מוצא לדרכו הוכחות בתורה, בדיוק כמו מי שממקם את עצמו בגוש שלום. הרעיון של העצומה שלנו הוא לקבל כנתון שהארץ הזאת שלנו כי כך כתוב בתנ"ך בלי קשר לדעה פוליטית או לשמירת מצוות מעשיות. מה גם ששמירת מצוות מעשיות ואף השתתפות בשיעורי תורה אינה מביאה בהכרח לאהבת העם (כולל כל העם, כמובן) והארץ בלי תנאים ובלי פשרות.

זה כואב, מאד כואב, אבל כמי שמודע ופעיל בנושא כמעט עשר שנים, ברור לי לחלוטין כי בבחירות הקרובות אין למי להצביע אלא אם כן יקום גוף חדש וכו'. כל המפלגות הקיימות שיתפו פעולה במידה כזו או אחרת עם ויתורים על חלקים מארץ הקודש או על חיי יהודים ה' ישמור.

אז אין לי שום עניין לעבוד על אף אחד ואינני מעמיד פנים. כשאני מדבר עם אנשים המזהים את עצמם כשמאלנים או כימנים לא דתיים, הם רואים בדיוק עם מי יש להם עסק כולל הזקן (הארוך) וכו'. אבל כשאני מבטיח להם [מכל הלב] כי אין שום כוונה לכפות עליהם אורח חיים דתי במישור האישי, הם מאמינים לי. פשוט כי אני עושה את האבחנה בין מצוות שבין אדם למקום (בהן יש ותהיה בחירה חופשית מוחלטת), לבין מצוות שבין אדם לחברו שם חוקת התורה, ורק היא, תהיה תקפה. העובדה היא שגם דתיים מקבלים כנתון (אפילו מקודש) את מערכת המשפט הנוכחית למרות שכבר ברורות מגרעותיה. גם דתיים אינם ששים לחתום על מסמך הקובע כי ארץ זו שלנו היא על פי התנך וכו'.

כתבת כי הדרך היא לשכנע את הכנסת והממשלה וכו'. אשרי המאמין. אני מזמן ויתרתי. הגעתי למסקנה (לפני כשמונה שנים) שהמערכות הקיימות דוהרות לקראת חורבן ואין שום סיכוי לשנות משהו עם מי שנמצא בפנים. אז, לא כל כך הבנתי למה. עכשיו אני מבין יותר ואולי זה אחד ההסברים לפעילות שלי.

נ.ב. בנושא התשובה כפי שהיא נלמדת בפנימיות התורה - עדיין לא נגענו. נציין רק כי מה שמבקשים היא תשובה תודעתית מעבר לזו המעשית. וזו הבעיה:תשובה כזאת כל אחד מאיתנו חייב לעשות בכל יום. על דרך הנאמר בחז"ל: 'כל ימיו בתשובה'.

בשלב זה יועיל מאד אם נוכל לשוחח. בכתיבה עלולות להתגלות שתי בעיות: 1 - שהכותב לא ממש מצליח להביע את עצמו בעניינים מורכבים מן הסוג הנדון. 2 - שהקורא מחמיץ נקודה או שתים שנכתבו ובכך נותרות אי-הבנות לכאורה, כאשר אין להן שום מקום במציאות. על כן אני מציע שניפגש לשיחה ובה, בע"ה, יישאלו כל השאלות ויובהרו כל הנקודות שאינן ברורות עדיין. אני מודה שהעניין חשוב לי מאד להמשך הדרך; כי אם יש שאלות פתוחות - חבל על הזמן. אין לי שום עניין לצאת עם מצג שוא ולהעמיד פנים כי הוא מה שאינו. שנים של מחשבה ולימוד מעמיק של הנושאים הללו הביאו אותי למסקנה חד-משמעית בעניין הפתרון הנכון ואם יתברר ששגיתי, כדאי מאד שזה יהיה בהקדם.

נ.ב. לפני מס' ימים הכריז ראש הממשלה כי 'ערפאת אינו רלוונטי' אחרי שהכריז כי 'הוא ה-בן לאדן שלנו'. מעבר לשאלה מה עדיף לערפאת, להיות בן לאדן או להיות לא-איש, השאלה היא מה נכון לנו. מישהו אחר במקום ערפאת? זו בדיוק הבעיה:על פי התורה, ערפאת או מישהו אחר זה היינו הך והתוצאות יהיו זהות כי אין זה תלוי באישיות כזו או אחרת. זה תלוי אך ורק בנו וליתר דיוק, במידת דבקותנו בארץ הקודש.

נסים.


אראל: בקשר למה שכתבת על ערפאת - ברור שהאישיות לא חשובה, אבל לדעתי העיקר הוא לא דבקותנו בארץ אלא דבקותנו בתורה. מצוות יישוב הארץ היא רק חלק אחד מהתורה - זה לא הכל.

תגובות