חוק היישובים והתורה

מאת: אראל סגל

אל: ח"כ הרב חיים דרוקמן

קוד: חוק היישובים

[23/07/02 13:31:48 ]

לכבור ח"כ הרב חיים דרוקמן, שלום רב!

ההצעה שהצעת, לאפשר ליישובים קהילתיים לקבוע תנאי קבלה המתייחסים גם לסעיף הלאום, נראית במבט ראשון הגיונית מאד. שהרי היישוב הוא "ביתם" של התושבים, וכפי שבביתי הפרטי - מותר לי לקבוע מי ייכנס ומי לא ייכנס, ואינני חייב להכניס כל אדם (מותר לי למשל לתת עדיפות לבני משפחתי), כך גם ביישוב קהילתי - מותר לתושבים לקבוע מי ייכנס ומי לא ייכנס, ומותר להם לתת עדיפות לבני עמם. בנוסף לכך, ההצעה תאפשר לחזק את ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, שהיא עקרון לאומי חשוב.

עם זאת, נראה לעניות דעתי שהחוק הזה אינו מתאים לרוח התורה. כתוב בתורה (דברים כג 16) "לא תסגיר עבד אל אדוניו, אשר יינצל אליך מעם אדוניו. עמך ישב, בקרבך, במקום אשר יבחר, באחד שעריך, בטוב לו, לא תוננו". ע"פ חז"ל, הפסוק כולל גם גוי שעוזב את עבודת-האלילים שלו, מקבל את 7 מצוות בני-נוח , ורוצה לשבת עמנו. לפי זה, היה צריך לקבוע חוק, שלפיו כל גוי שמקבל על עצמו את 7 מצוות בני נוח - זכאי לגור בינינו, בכל עיר שהוא בוחר, בכל מקום שטוב לו לשבת, ואסור להונות אותו. הדבר לא נתון לשיקול דעתם של התושבים בכל יישוב; הם חייבים לאפשר ל"עבד" לגור בקרבם.

אמנם, חלק גדול מהערבים הפלשתיניים לא קיבלו על עצמם מצוות אלו, ובוודאי שלא קבלו את ההימנעות מרצח ומשפיכות דמים; רבים מהם תומכים בג'יהאד. רבים מהם גם תומכים בגזל - גזל ארץ-ישראל מעם-ישראל. לערבים אלה בוודאי אין לתת שום זכויות.

אולם יש ערבים רבים שבוודאי מתאימים להגדרה של "אשר יינצל אליך מעם אדוניו". לדוגמה - אנשי צד"ל, שנמלטו מהמחבלים בדרום-לבנון. או - הדרוזים, הבדואים והצ'רקסים, שמקיימים את 7 מצוות בני-נוח ואף עוזרים לנו באופן פעיל לשמור על המדינה. ובוודאי יש אנשים נוספים, יחידים וקבוצות, שעומדים בהגדרה זו.

לפיכך, יש להכניס לחוק סעיף שמתייחס ל7 מצוות בני נוח. במקום להציג את החוק כחוק שמכוון נגד הערבים באופן כללי, היה אפשר לקבוע סעיף בחוק, שלפיו כל גוי שמוכיח את נאמנותו למצוות בני נוח - יוכל לגור בכל מקום. במצב הנוכחי, רוב הערבים כנראה לא יעמדו בקריטריון הזה, כי הם מזדהים עם הטרור הפלשתיני. אבל זה לא משנה - מבחינה עקרונית החוק צריך להיות נכון, כדי שאנשים לא יסיקו ממנו מסקנות מוטעות לגבי התורה. גם בתורה יש מצוות ש"לא היו ולא עתידות להיות", או שמתקיימות באירועים מאד נדירים, ובכל זאת הן כתובות, כדי ללמד אותנו את המסר העקרוני. זו צריכה להיות גם הגישה שלנו - להכניס לחוק את התנאים האמיתיים שצריכים להתקיים, גם אם כרגע הם לא מתקיימים.

אין להפלות אדם בגלל גזעו, אלא בגלל בחירתו.

תגובות