נאמנות למצע (גם חברי הכנסת צריכים לקיים הבטחות!)

קוד: נאמנות למצע

 

מצבו של האזרח הישראלי בימינו דומה לאדם שמנסה לשכור דירה. הוא חותם חוזה עם בעל-דירה למשך שנה. אחרי חודש, בעל-הדירה זורק אותו החוצה. הוא מגיש תביעה בבית משפט, אבל השופטים אומרים לו "אין מה לעשות - בפעם הבאה פשוט אל תשכור דירה מהאדם הזה"... הוא מנסה שוב, אך הסיפור חוזר על עצמו כל פעם מחדש...

ברור שמצב כזה הוא בלתי נסבל. משק לא יכול להתקיים ללא הסכמים בין אנשים, והסכמים לא יכולים להתקיים ללא אמצעים סבירים לאכיפה מיידית שלהם.

משום מה, דבר שאינו מקובל בשום אופן בתוך החברה - מקובל מאד ביחסים שבין האזרחים לבין נבחריהם בכנסת.

ברוב המפלגות יש חברי כנסת שאינם מתביישים לפעול בניגוד למצע המפלגות, ואף בניגוד להתחייבויות אישיות שלהם לפני הבחירות.

ההצעה הבאה מנסה לתקן את המצב.

תוספות ותגובות