סעיפים מחייבים במצע המפלגות

מאת: אראל

אל: 113 חכים

קוד: מצע 113

נשלח ע"י אראל סגל ל113 חברי-כנסת במסגרת מחקר חברי הכנסת .

במצב הקיים היום, למצע של מפלגה אין כל ערך משפטי מחייב: חבר כנסת יכול לפעול בניגוד גמור ממצע המפלגה שבשמה הוא נבחר, והבוחרים יהיו חסרי-אונים )עד הבחירות(. דבר זה גורם לתחושה של ייאוש, תחושה שאין למי להצביע - כי ממילא אף אחד לא מקיים את הבטחותיו. תחושה זו, כמובן, אינה נכונה, והיא מסוכנת לדמוקרטיה.

אני *לא* מציע לתת תוקף חוקי למצע, כי ברור לי שזה יטיל מגבלות בלתי אפשריות על תפקודם של חברי הכנסת במצבים משתנים.

אני מציע לקבוע חוק, שיאפשר לכל מפלגה, שתרצה בכך - להצהיר, שסעיפים מסויימים במצע שלה (לא כולם) הם 'סעיפים מחייבים'. הסעיפים המחייבים יהיו מעין חוזה בין חברי המפלגה לבין האזרחים, כלומר: אם אחד מחברי הכנסת של המפלגה יפעל בניגוד לאחד מהסעיפים המחייבים - אז כל אזרח יוכל להגיש תביעה אזרחית נגד אותו ח"כ.

כדי למנוע ניצול החוק למתן 'שוחד בחירות', יש לקבוע שהפיצויים במקרה של הצלחת התביעה לא יינתנו לתובע אלא לקופת המדינה.

אם תתקבל הצעת החוק, יש להניח, שמפלגות אחדות יקבעו סעיפים מחייבים במצע שלהן, בעוד שמפלגות אחרות לא יעשו כן. וכך תהיה לאזרחים בחירה חופשית: הם יוכלו לבחור במפלגה שהם יודעים בוודאות שתקיים את התחייבויותיה, או לבחור במפלגה שההתחייבויות שלה גמישות יותר. בכל מקרה, החוק ישפר את אמונם של האזרחים במערכת הדמוקרטית ואת אמונם ביכולתם להשפיע על המצב במדינה.

בכבוד רב,

אראל סגל

erelsgl@cs.technion.ac.il

תגובות