"המצוות אשמות!"

מאת: אראל

קוד: אשמת המצוות

 יש אנשים שמאשימים את הדת באופן כללי, או מצוות מסויימות באופן פרטי, בצרות של האנושות או של המדינה. בחינה מדוקדקת של הטענות מראה, שהן מסתמכות על דעה קדומה נגד המצוות, ולא על עובדות אובייקטיביות:

תוספות ותגובות