קיום מצוות בצורה אמיתית - בלי להוסיף ובלי לגרוע

קוד: מצוות ללא עיוותים

אחד השיבושים בקיום המצוות בימינו הוא, שהרבה אנשים לא מבחינים בין המצווה כפי שניתנה מפי ה', לבין התוספות והשינויים שנעשו בה מאוחר יותר על-ידי בני-אדם. בדף זה יש מחאות נגד שיבושים אלה. 

השינויים בין ההלכה המקובלת בימינו לבין התורה נחלקים לשני סוגים:

1. בימינו נהוג להקפיד על סייגים וחומרות שאין להן זכר בתורה, ולייחס להן חשיבות זהה למצוות התורה; זוהי, לדעתנו, עבירה על האיסור " לא תוסיפו ".

2. בימינו נהוג למצוא התחכמויות והיתרים כדי לעקוף מצוות המפורשות בתורה. זוהי, לדעתנו, עבירה על האיסור " לא תגרעו ".

שני האיסורים " לא תוסיפו ולא תגרעו " נזכרו בפסוק אחד; ניתן ללמוד מכאן ש"כל המוסיף - גורע", כלומר - מי שמחמיר, במצוות מסוימות, מעבר למה שחייבה התורה - גורם לכך שהציבור לא מסוגל לקיים מצוות אחרות, ונאלץ למצוא להן "מעקפים".

( מידע נוסף על הכלל "כל המוסיף גורע" ניתן למצוא כאן )

 

1. "לא תוסיפו"

 

2. "לא תגרעו"

תגובות