"באשמת השמיטה..."

קוד: אשמת השמיטה

טענה: בגלל שהחרדים לא סומכים על היתר המכירה בשנת השמיטה (ע"ע שמיטת קרקעות ), הם קונים ירקות מערבים ובכך מפרנסים את החקלאים הערבים!

תשובה:
  • מי שקונה ירקות מערבים - עושה זאת כי הוא רוצה לאכול ירקות, כלומר - כדי לשפר את רמת החיים שלו. אין שום מצוה לאכול ירקות. בדיוק כמו שרוב האנשים, שרוצים לגור בבית נוח, מפרנסים פועלי-בניין ערבים; ורוב האנשים, שרוצים לצאת לנופש בבית-מלון, מפרנסים את פועלי-המלון הערבים; כך גם החרדים, שרוצים לאכול סלטים טעימים, מפרנסים את החקלאים הערבים. אם יש מקום להאשים משהו בחיזוק הכלכלה הערבית, הרי זהו הרצון של כולנו - חרדים ולא-חרדים גם יחד - ברמת חיים גבוהה יותר. אם היינו מסתפקים במועט (כמו הערבים) לא היינו תלויים בעבודה הערבית. מי שמחליט להאשים דווקא את שמירת-המצוות של החרדים, ולא את "רדיפת התענוגות" של כולנו - עושה זאת מתוך הדעה-הקדומה השלילית שיש לו נגד המצוות, ולא מתוך ניתוח אובייקטיבי של הסיבות והתוצאות. ע"ע " באשמת המצוות... "
  • יותר מזה: החרדים קונים מערבים, מכיוון שרוב היהודים לא שומרים שמיטה כמו שצריך. אם כל היהודים היו שומרים שמיטה (ללא היתר מכירה), היה אפשר למצוא דרכים לספק ירקות עבור כולם (למשל ע"י זריעה מוקדמת, אוצר בית-דין, מצעים מנותקים ועוד), ולא היה צורך לחזק את הכלכלה הערבית. לכן, האשמים העיקריים בחיזוק הכלכלה הערבית הם היהודים שאינם שומרים שמיטה.
  • על-פי התורה (ויקרא כה) ועל-פי דברי חז"ל (פרקי אבות), הגורם העיקרי לגלות הוא, שבני-ישראל אינם שומרים שמיטה. לכן, אם ערבים מצליחים להשתלט על קרקעות חקלאיות של יהודים - הסיבה לכך היא שיהודים לא שמרו שמיטה כראוי. גם הטענה הזאת נובעת, כמובן, מ"דעה קדומה" של אמונה בתורה ובמצוות.
באופן כללי יותר, טענות בסגנון "מי אשם" נובעות בדרך-כלל מהדעה הקדומה של הטוענים, כי כאשר יש כמה גורמים שאשמים במצב מסויים - קשה מאד לקבוע באופן אובייקטיבי מיהו האשם העיקרי. ע"ע מי אשם?

תגובות