נושא חדש על: מאמר: תגובה למאמרו של הרב שלמה אבינר

מאת: מאת סמי אלקיים

אל: samirina @ nana.co.il

אני כותב בלשון פשוטה, ציוני, יהודי, ישראלי, לאן אנחנו צועדים? יש בעיה וקיימת הבעיה , והבעיה תשאר כבעיה, ולא תהיינה פיתרון לבעיה, בנינו לבין עצמנו לבין קיומנו, מאז ומתמיד אנו עם מאוד בעייתי, גם עם הבורא שלנו, שהוא החוק האלוהי, אז מה נגיד על החוקים שלנו כיהודים? הבעיה רק מעמיקה, אנחנו עם שגם מסנגר על עצמו, ובאותה נשימה אנו מגשים תביעה על עצמנו, ונמצאים בחובה עם עצמנו והסובב אותנו, מאין יש לנו כעם האופי הזה?
למה קיימת שנאה בנינו כיהודים? כידוע שאנחנו עם כיהודים בודדים, ויש לנו רק שונאים, כיהודים בלתי נסבלים, בעיני כל העולם, אנחנו צרה צרורה, למה אנחנו כאלה? אני בכלל חושב שאנחנו עם חולה בנפשו,יש מספיק סיבות למחלה שלנו, ותמיד דואגים להזין את המחלה שלנו, אוהבים ומתים על השנאה, אחרת אין טעם לקיומנו, השנאה היא מנוע לקיומנו, לא יכולים לחיות בלי השנאה, היא חלק מאיתנו, אנחנו מזמינים שנאה בהזמנה לעצמנו, כל הזמן מרעישים עולמות, מתלוננים ,מתגוננים, וגם תוקפים, אין חורבן שלא הבאנו על עצמנו, מסתייגים ומתגדרים מהגויים , ויש בנו כיהודים גויים אנחנו, אין לנו אור בתוכנו, אך נהיה אור לגויים?
גם לא לומדים מהטרגדיות שעברנו במהלך ההיסטוריה, עם קשה עורף,
בכבוד סמי אלקייםתת-נושאים