מאמר חדש על: חכמינו קובעים כי השנאה הורסת את ישראל

מאת: מאת סמי אלקיים

אל: samirina @ nana.co.il

יש לזה הרבה שמות, מדעות, הפגנה, התכנסות, מחאה, ועוד, אבל צריך להבדיל?כאשר יש הפגנה, יש מצב מניפולטיבי עי גורם פוליטי, שנחוצה לו הפגנה זו , וכך זה יגיע ליחיד ולכלל, א, זה מגיע לאותם אנשים
שמזוהים עם אותה השקפה, המניפולציה הפולטית מאוד חשוב לה, לחדד את מטרת ההפגנה ולמצות את המיטב והתוצאה של המטרה לשמה התקיימה ההפגנה, לחידוד המודעות הפוליטית בנושא זה או אחר, הפגנה שמאחוריה
פולטיקה, טובה תהיה אם תיצור מצב בקרב הציבור, של הסתייגות ,התנגדות . מכאן ואילך השינאה נגישה,
מאחר והיא ניגוד אינטרס, להשקפה פוליטית שונה,על כן תקום השינאה ואין מנוס מהשינאה, כי חשוב מאוד
לגוף פוליטי שלושה מרכיבים להשיג בהפגנה, 1, התנגדות להשקפה, בדילות וניכור,
2 חשוב מאוד לגרום לשנאה, ומרחק מהשקפה שונה,עם הדגשת יחודיות ושוני ,
3 חובה שיהיו שלטים מקנטרים , שטמון בהם אלימות מילולית, שלעתים מגעים לאלימות פיזית, בכל מיני צבעים המלבים את הפגנה, וגם טוב אם תצא משליטה,
המניע והמנוע שמאחורי ההפגנה, גוף פוליטי, חשוב לו מאוד אם ההפגנה תשיג מחלוקת בתוך העם, אחרת הגוף האחראי להפגנה נכשל, לכן חשוב ללבות את מעיין השינאה, כך השינאה היא המטרה, להצלחת הפגנה בעיני
הגוף הפוליטי שהוא אינו בוחל בדרכים שישרתו את המודעות להשקפתו, ולגרום להיזדהות עם ההפגנה, או אי הזדהות זו מטרת הפוליטקאים, להשיג את השינאה
ולפצל את העם , אפילו עד כדי קרע שלעתים תגרום למלחמת אחים, וכך יוצא שהשנאה בלתי נמנעת והיא חלק בלתי נפרד מההפגנה, זה בלתי נמנע,
מפני שהיא מתפקידה לגרות את הרגשות, והפגנה אינה
יכולה להתקיים על הרציונלי , אלא רק על האמוציונאלי
כי הגוף הפוליטי נוגע רק ברגשות,איך ניתן להזיז את השנאה?
בכבוד סמי אלקייםתגובות