נושא חדש על: פוליטי או אריסטוקרטי? כנסת או בגץ?

מאת: מאת סמי אלקיים

אל: samirina @ nana.co,il

לא יתכן מצב בית המשפט העליון, יהיה לו בית משפט עליון על לערר כנגדו? א, מפני שחבר מביא חבר,על פי כישוריו המקצועיים, יחד עם זאת לקולת העונש או חומרת העונש תלוייה בהשקפת עולמו? חבר מביא חבר, מטבע הדברים, שמערכת זו סגורה ואינה ניתנת לביקורת כל שהיא? זו המילה האחרונה, צוו עשה , או לא עשה?על כן מהותה אריסטוקרטי וגם נגישה לאוליגרכי,זה המיעוט שחל עליו חבר מביא חבר, והוא יוצא מין הכלל,שהוא בר סמכות על מהלכים של מדינה, ואין ספק שלא פעם יוצר חיכוכים פנמיים, למרות ההסכמה של הציבור להיותו גוף המגן על הציבור? כאשר גוף זה פוסק דין עשה לדתיים או לחילוניים,קורה שפוליטי או דמוקרטי ? כאשר מתחייב לקיים את פסק דין של העליון?
יוצר מצב של רודנות ואפילו בכפייה,ציבור זה או אחר מתקומם, ועוקף את סמכותו,וצוו עשה הופך לפשרה ששתיקתה יפה, היתכן?
מכל מקום חבר מביא חבר יש בה מגרעה,אפילו שמהותה
מקצועית ומשפטנית, הציבור רואה לעתים במערכת זו חשודה בעניו,אם הציבור הסכים לה ולקיומה למה? עין חשודה?מבקר המדינה לעולם לא מעיז לנגוע במערכת זו למה? למערכת זו שר המשפטים לעתים זר לה.ואינה מרוצה ממנו,או מיועץ המשפטי לממשלה? למרות לכאורה נראה שיש אי סדר גדול ומבולגן, יש סדר בתוך האי סדר הזה, שמערכת זו קובעת, מתפקידה להראות את הסדר והצדק, ללא משוא פנים, על כל פנים טובה היא בכל מצב לשם הסדר ,החוק והצדק,
בכבוד רב סמי אלקייםתת-נושאים