נושא חדש על: מערכת המשפט במדינת ישראל

מאת: סמי אלקיים

אל: 012mail.net

המשפט הישראלי, עדיין רק מתפתח, גילו וקיומו עדיין מאוד צעיר, ידו7ע לי באופן אישי ,ועל בשרי עברתי, פסקי דין וגזר דין, יש לנו משפטנים ומבריקים, למרות שאין לנו חוקה, המשפטנים המעטים שהם אמצים ומבריקים עדיין יש לי חשש שידהם כבולות, ו ו8המעט מתנגד לכתוב,
לעומת הלב ושח תבונתם, יש שופטים אשר מגבלים את השופטים הטובים שלנו, מפני שהמערכת בנויה חבר מביא חבר, ואכן זו מגרעה, נדיר לראות שופטים מעורים בקפטריה עם עורכי הדין או עם ההדיוט הפשוט ואכן עוד מגרעה, למה זה אסור? למה שופטים כאילו הם יחום וכאילו הם באים מדם כחול לכאורה? כפי ששופט יושב בכאס המשפט, אכן מפריד ד'ברים לגופו של עניין, ואף מתעלם מדיעה קדומה, מדוע אינו יכול להתעלם בהיותו מעורב עם בני אנוש בקפיטריה? האם הם כנופייה או חבורה? היתכן ששופט יתן את דעתו ללא התחשבות בחבריו? או שמא ארי שם בתת המודע זורם בדרך זו או אחרת עם0 דעת הרוב, לעניות דעתי מאחיר שמגר בא מהאסכולה אשר משוא פנים בא, לדעתי תאודור הרצל משפטן, השופטת דורנר, אהרון ברק, חשין,ועוד טובים כמוהם עק4ב דעותהם בכס המשפט עורר תערומת אצל חברהם בהיותם בלתי תלויים, ואינם חייטבים שום טובה בחבר מביא חבר אשרהם, ולא פעם החזירו תקים לעיון מחדש לדלמטה לעומת כנופיית שמגר, כאשר רק' אם לא היה מנוס נדיר שהחזירו תיק לדלמטה
בכבוד רב סמי אלקייםתת-נושאים