תגובה ל: גיוס לצבא וזכויות אזרח

מאת: צלופחד

אל: zlofchad @ walla.co.il

תגובה ל: גיוס לצבא וזכויות אזרח שנכתבה ב21:53:38  10.02.2005


חתיכת פאשיסט.
זכותו של אדם לסרב לשרת.
מדינה שמתנה זכויות אזרח במשהו, היא מדינה פאשיסטית.
המדינה חייבת לתת לי את זכויות האזרח שלי בין אם בא לי לשרת בצבאה ובין אם לא בא לי, מכל הסיבות שבעולם: אידיאולוגיות (לא בא לי להשתתף בירי על פלסטינים), אישיות (המערכת הצבאית היא הרסנית בשבילי), והרעיון להתנות את זכויות האזרח בהסכמה לשירות, הוא אנטי הומאני מסריח ואין לו כל בסיס מוסרי ומשפטי.
ואל תוריד את התגובה, למרות שאתה ימני פאשיסט.

תגובות