נושא חדש על: שלום ומלחמה

מאת: מאת סמי אלקיים

אל: samirina @ nana.co.il

מילחמה ללא שלום, היא חלק בלתי נפרד מהציונות, לצינות השלום יגרום לה לנזק בלתי הפיך, הקיום ההתפשטות למרחבים, הוא הבסיס לקיום הציונות, מטבעה אוהבת שינאה, מוות, יגון, שכול,והכי חשוב כוח להשמדה את האחר , הצינות אינה סובלת פשרות, סבלנות וסובלנות, אין מקום בציונות למצב זה, המנוע לקיום הציונות אהבת שינאה, מאומות אחרים, היא רואה את עצמה הנעלה ביותר, גם בתוך היהדות, יש לכל חתך יהודי מדור משלו, היהודי אינו יחידה אחת, הציונות היא יחידה אחת ויחידה במינה, אין ערר על כך,
הצינונות יש לה הגדרות ליהודים שמחוץ לה,
למשל, צחצחים, אספסוף,שכחתי מה אמרה גולדה מאיר?
היחיד ששם דגש להבדלים ביהודים הלכה למעשה, בן גוריון, לווי אשכול, אחרהם ולפנהם , עשות את ההבדל בחדרי חדרים,ולכן נחייה רק על איבוד מיטב בנינו,
קודם לכל להפסיק את המלחמות הקטנו שבנינו,
ואולי נלמד לחיות ללא מילחמה, אני לא רואה שלום,
מי ראה שלום???
מאת סמי אלקייםתת-נושאים