מאמר חדש על: שלום ומלחמה

מאת: מאת סמי אלקיים

אל: www.012mail.net

אין שלום ואין מילחמה, נדמה לכם, יום ביומו מילחתמה קיימת, אנו נמצאים במלחמה מחתרתית ותמידית, למה? כי השלום מהול דם יגון שכול ,השלום היה רק תיוכים ולתיתצןת ידיים, וגם חגיגה פוליטית,
אילו היה השלום מצבנו היה שופע, מאז הסכם השלום אנשים בלילות יוצאים מפחי הזבל, פעם היינו רואים חתולים,יוצאים מהפחים,
מהמקום שלי רואה אני שיש רק תוכניויות מגירה להשמדה המונית,הדדית, עוד לא בורכנו בתבונה להבין את מהות השלום ואופיו? לעולם עם ישראל לא חווה את השלום,
כאשר אנו והשכנים שלנו בדור הזה, אין מלחמה ואין שלום זה אומר , לא נעשה דבר ולא התקיים דבר מהשלום
מאחר והיו כוחות כלכליים מעצמות הכתיבו אך יראה השלום בין היהודים לערבים,וזאת על פי האינטרס הגלובלי שלהם, עירק לעולם לא התנגשה עם המערב,ולעולפ\ם לא התגרתה באמריקה, ובכל זאת נעשה לעיראק עוול בשם החרות בשםהזכויות, היום הקואלציה
יונקת נפט על חשבון בניה היתכן? השאלה היכן ישראל ושכנותיה בשלום?? עירק בראש ועדיפות הראשונה,וכך נשארנו עם אותה הבעיה ונשאר באותה הבעיה,
יבוא יום ושני הצדדים יקבלו נשק מתקדם, על מנת שהמערב והמעצמות ינסו נשק זה ותוצאותיו על חשבננו,
ואנו נשאר על הספסל הנאשמים לבדנו, ואנו נהיה בחובה
בעיני האנושות כפי שהיה מאז או מתמיד לעם ישראל,
כאשר נילחמנו על קיונו בגולה והיום בית יש לנו,
ורוב הזמן אנו בעמדת הסבר על קיומנו בהיותינו יהודים
להצדיק את קיומנו,למה???
אנו נמשיך להקיז דם יום יום יום, היום אנו ברובנו
נדבקנו וזרענו שנאה קשה, לא למדנו ולא נלמד עם קשה עורף, אפילו הבורא מתקומם עלינו מפעם לפעם,
במהלך ההיסטוריה עברנו דברים קשים עד כדי השמדה,
לא למדנו עדיין???
אנו עושים דברים קשים לאחרים כפי שנעשה לנו,רק ההבדל הוא בתיחכום, באמת אנו מעוניינים בשלום??נו מה?? מי ראה שלום יקום ויגיד אני יש??
לשם קיצור השלום בדור ואחריו לא ניתן, ולא יהיה,
לנו השלום מסובך ומאיים על קיומנו, לעולם לא הכרנו אותו, רק מלחמות מכרים, עד מתי יזעקו דמם של בנינו
אנו רק בהכנות ושכנינו כנל בהיכון ליוןם מתאים והוא יבוא ושוב נבכה,ראינו את עצמנו מופתעים במלחמת לבנון השניה, היכן לעצור כוח רשעא זה?? הרי אין אנו נאכים שהידיעה על החיזבבללה היתה בשולחות של השכנים שאיתם כרתנו ש/לום לכאורה. במשך חודש ספגנו, האם
ארצות ערב התערבו, מה עשינו להם שהשינאה בוערת
על מה??? לעניות דעתי אנו צפויים מכאיבות וכואבות מאי פעם וספוג עוד, הלוואי יעשה שלום במרומיו על כל בני אנוש אמן
בכבוד רב סמי אלקייםתגובות