תגובה על: הצעת שיפור לפקודה האופי המוסרי במסגרת צהל

מאת: נחמיה שיף

אל:

נכתב ב: 10:54:14  02.03.2006, כתוספת/תגובה ל: הצעת שיפור לפקודה האופי המוסרי במסגרת צהל


לעידן היקר,
אכן הנך צודק בתביעותיך מכמה היבטים.
א. הצגת תמונות באופן מעורר מחשבה או גירוי ודאי אסורה בהחלט מדאורייתא לכל יהודי.
ב. הצגת תמונות גירוי אינן טובות לצבא עצמו, הדבר ידוע ומפורסם שהבנות בצבא מיותרות כמעט לחלוטין, וכמו שהתבטאה פעם חיילת ואמרה: אנו נמצאות בצבא כדי לסחוט את הכוח של החיילים..., הנושא מסיח את דעת החיילים מהמטרה האמיתית של הצבא בשמירה על המדינה וגבולותיה, המצב מביא את כל הצבא לבית בושת אחד גדול, לדאבונינו.
ג. הצבא בהיותו מחנה מלחמה חייב בזהירות יתירה בענייני קדושה וצניעות כפי המפורש בתורה, כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך.
ד. לפי ההלכה חייל שנמצא בעל כרחו במקום עם תמונות מגרות צריך לקום וללכת לבלי התחשב בתוצאות, אדרבה אולי הוא יזכה ויתקדש שם שמים בזכותו, באם יעשו לו משפט על העריקה, ואולי בזכותו יחוקקו חוק או יתנו הוראה שלא לפגוע ברגשות החיילים הדתיים.
חזקו ואמצו
נחמיה

תגובות