קישור למאמר באתר אחר על: קישור למאמר באתר אחר על: מאמר חדש על: לא להשתמש בתנך כאמצעי להוכחת בעלותנו על הארץ

מאת: סמי אלקיים

אל: samirina @ nana.co.il

Written: 05:36:00  06.07.2008, as an addition/reply to:קישור למאמר באתר אחר על: מאמר חדש על: לא להשתמש בתנך כאמצעי להוכחת בעלותנו על הארץ

[Edit the document by clicking one of the edit buttons below]

Replies