מאמר חדש על: בצלם מפלים בין דם לדם

מאת: מאת סמי אלקיים

אל: www.012mail.net

יש בן אדם בישראל ? שיגיד ויעיז לשקר? שאין גזענות?
שיקום ויגיד אני, יש? אנחנו העם היהודי בננו לבן עצמנו קיימת גזענות, בכל רמה רב עדתית, במיוחד שאנו קיבוץ גלויות, אך לא תהיינה גזענות?
הבחנתי שהיהודי אינו בנוי מיחידה אחת, וגם אינו בנוי על פי הלכה אחת, אנו היהודים המצאנו את הגזענות, וגם דאגנו להגדרה אטישמי מה? נו מה? אני אעשה הנחה קטנה? מי העלה לשילטון את המפלגה, הנאציונאל סוציאליזם? עזבו את זה, טוב,מי הגדיר את
המושג אמניציפציה? לאחר המהפכה הצרפתית,עוד הנחה
לשם הנחה, למה קיים הבדל בן יהודי המערב לבן יהודי המיזרח? עצם ההבדל זו ההוכחה שאנו גזענים?
התשובה באה מאת המניפסט המרקססטי,
עסקנו הרבה בגזענות, עצם היותנו אנשי עסקים, היינו מעורבים בחטיפת אפריקנים לשם עבדות, גם בתורה החזקנו עבדים,עצם החזקת עבד, שללנו את את האדם שבו, לכן זו גזענות, כאשר גולדה מאיר הכחישה את קיומו
של הערבי, זו גזענות חריפה וקשה,
דוד בן גוריון ללא בושה חשב וקיים דיונים על כך, לגייר את הערבי, מה אתם אומרים? יש מה להגיד?
הנחה נוספת לשם קינוח, ולא תדעו אלוקים אחרים?
עזבו זה שיא גזענות, עצם זה שאתם עם נבחר מכל העמים
זה אומר ששאר האנושות נחותה היתכן? למה?
ועל כך נשלם ביוקר ונמשיך לשלם, והמשיח רחוק מאיתנו באלפי שנות אור,]יעשה שלום במרומיו על כל האנושות
אמן יהיה רצון אמן
מאת סמי אלקייםתגובות